Skoči do osrednje vsebine

Zadnji rok za oddajo vlog na razpis za infrastrukturo namenjeno dnevnim oblikam varstva in začasnim namestitvam za starejše

Ministrstvo je 6. marca 2020 objavilo Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva in začasnih namestitev za starejše, s katerim bomo zagotovili predvidoma vsaj 30 novih enot za izvajanje dnevnih oblik varstva in začasnih namestitev za starejše. Nove enote bodo starejšim omogočale, da lahko čim dlje ostanejo v domačem okolju, za kar se zavzema tudi minister Janez Cigler Kralj, ki skrb za starejše postavlja na vrh svojih prioritet. Javni razpis je še odprt, zadnji rok za oddajo vlog je 16. novembra 2020. Na voljo bo predvidoma še minimalno 5 milijonov evrov.

Strokovna komisija je 23. 10. 2020 izvedla tretje javno odpiranje vlog v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva in začasnih namestitev za starejše, s katerim bo ministrstvo zagotovilo vsaj 30 novih enot za izvajanje dnevnih oblik varstva in začasnih namestitev za starejše. Upravičeni prijavitelji so javni domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi.


Na tretji rok je skupno prispelo 9 vlog, od tega je bila ena vloga nepravočasna. Trenutno je torej v postopku preverjanja izpolnjevanja razpisnih pogojev 8 prijavljenih projektov in sicer 4 projekti za območje kohezijska regija vzhodna Slovenija (KRVS) in 4 projekti za območje kohezijska regija zahodna Slovenija (KRZS). Višina zaprošenih sredstev na območju KRVS je 4.020.391,76 evrov in na območju KRZS 3.462.000,48 evrov, kar znaša skupno zaprošenih sredstev na tretjem roku 7.482.392,24 evrov. Po izdaji sklepov v okviru 1. in 2. roka, je trenutno dodeljenih 9.013.996,08 evrov, na voljo je še 12.507.493,92 evrov od tega v KRVS 7.475.551,26 in v KRZS 5.031.942,66 evrov.