Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo o obdobju upravičenosti stroškov na objavljenih javnih razpisih na podukrepih 4.1 in 4.2

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja obvešča vlagatelje, ki so že ali še bodo oddali vloge na letos objavljene javne razpise na podukrepih 4.1 in 4.2, da se je spremenila uredba v delu, ki ureja datum upravičenosti stroškov.

V petek, 23. oktobra 2020 je bila v Uradnem listu Republike Slovenije objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju ukrepa Naložbe v osnovna sredstva in podukrepa Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 (v nadaljnjem besedilu: uredba). S spremembo uredbe se popravlja napačen sklic v četrtem odstavku 99. člena, s katerim se je datum razglasitve epidemije COVID-19 nanašal le na naložbe, ki so na dan oddaje vloge že v celoti izvedene (zaključene).

Z določbo v prehodni ureditvi uredbe velja sprememba obdobja za vse vloge, vložene na letos objavljene javne razpise v okviru podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva (z izjemo naložb, povezanih z obnovo hmeljišč po naravnih nesrečah, kjer obstaja drugačna ureditev obdobja upravičenosti stroškov) in podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov (v delu, ki ni podvržen pravilom o državnih pomočeh ali pravilu de minimis). Tako velja, da se kot upravičeni priznavajo stroški, nastali od uradne razglasitve epidemije COVID-19 v Republiki Sloveniji od 12. 3. 2020 dalje.