Skoči do osrednje vsebine

Dnevni informativni bilten Centra za obveščanje Republike Slovenije

Pomembnejši dogodki s področja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami dne 27. Oktobra 2020.

Epidemije in okužbe ljudi, živali in rastlin

 1. Povzetek poročila

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) podatkovnega portala (https://www.nijz.si/sl/podatki) je bilo do vključno 24. 10. 2020 opravljenih 326.789 testov in potrjenih 22.950 primerov (10.813 moških, 12.137 žensk). 24. 10. 2020 je bilo opravljenih 5776 testov, potrjenih primerov je bilo 1675.

 2. Poročilo o izvedenih aktivnostih / ključni poudarki

Regijski in občinski štabi Civilne zaščite (CZ) delujejo v operativnih sestavih. Spremljajo razmere v regijah oziroma po občinah, izvajajo ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa, naloge v zvezi z oskrbo ranljivih skupin, obveščajo občane, pomagajo v ustanovah, kjer so žarišča okužb, preverjajo izvajanje sprejetih ukrepov ter izvajajo druge naloge povezane z epidemijo. Vzpostavljeni so kontakti in koordinacija s službami na lokalni ravni. Gasilske enote širšega pomena po potrebi razkužujejo objekte, če tega ne morejo izvesti pooblaščene institucije.

Občine:

  • odgovarjajo na telefonske klice številnih občanov glede zaščitnih sredstev, zaprtja vrtcev ter prehajanja mej občin in ozaveščajo občane o zaščitnih ukrepih;
  • preverjajo odlaganje potencialno, s SARS-CoV-2, okuženih odpadkov pri izvajalcih javne službe;
  • so na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) posredovale sklepe županov o odprtih vrtcih z današnjim dnem dalje. Ugotavljajo, da starši upoštevajo priporočilo MIZŠ in pošiljajo v vrtec otroke samo, če je to zaradi opravljanja nujnih nalog v službi potrebno;
  • nekatere nimajo konkretnih rešitev za namestitev (izolacija in oskrba - nameščanje oseb v rdečo cono) obolelih iz posebnih ogroženih oziroma ranljivih skupin, ki so sicer deležni različnih oblik pomoči (oskrbovane ali obravnavne osebe s strani Centra za socialno delo (CSD), Centra za pomoč na domu, Ozare, Rdeči Križ (RK), Karitas, brezdomci, osebe deležne socialno varstvenih programov in namestitvenih programov). Na Gorenjskem je bil sestanek z mestno občino (MO) Kranj, CSD Gorenjske, NIJZ - iščejo se namestitveni prostori ali kontejnerji, doslej še neuspešno;
  • izpostavljajo problem zagotavljanja kadrov v socialnih in zdravstvenih zavodih;
  • so nadaljevale z nudenjem pomoči pri vzpostavljanju dodatnih rdečih con v Domih starejših občanov (DSO) zaradi povečevanja števila okuženih varovancev;
  • se aktivno pripravljajo na povečano potrebo po oskrbi ranljivih skupin ob morebitnem nadaljnjem zaostrovanju ukrepov (evidentiranje prostovoljcev, potencialnih donatorjev, izvajalcev kuhanja hrane, prevozov hrane in zdravil, …);
  • so zaprle večino športnih parkov in otroških igrišč.
  1. 10. 2020 je bilo na državni, regijski in občinski ravni vključenih 2113 pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč, predstavnikov javnih služb in drugih.

Na ministrstvih izvajajo naloge skladno z Državnim načrtom zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh oziroma načrti dejavnosti.

Nesreče v gorah

Izpostava Kranj

Ob 11.29 je v bližini naselja Kupljenik, občina Bled, mimoidoči pohodnik naletel na osebo, ki se je do pasu ujela v razmočeni ilovici. Reševalci Gorske reševalne službe (GRS) Radovljica so osebo izkopali in oskrbeli ter prepeljali v zdravstveni dom (ZD) Bled.

Nesreče v cestnem prometu

Izpostava Celje

Ob 19.10 je v kraju Srebrnik, občina Bistrica ob Sotli, voznik z osebnim vozilom zapeljal s cestišča v obcestni jarek. Reševalci nujne medicinske pomoči (NMP) Šmarje pri Jelšah so dve poškodovani osebi oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico (SB) Brežice. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Steklarna Rogaška Slatina so zavarovali kraj, odklopili akumulator , s tehničnim posegom rešili ujeti osebi iz vozila, nudili pomoč reševalcem in policiji ter preprečili iztekanje nevarnih tekočin.

Izpostava Kranj

Ob 8.20 sta na Hraški cesti v Lescah trčila osebno in tovorno vozilo. Gasilci Gasilske reševalne službe (GARS) Jesenice so kraj dogodka zavarovali, odklopili akumulatorja, pomagali pri nalaganju osebnega vozila na vozilo vlečne službe in očistili cestišče. V nesreči je bila ena oseba poškodovana.

Izpostava Maribor

Ob 20.42 je v Spodnjem Jakobskem Dolu v občini Pesnica osebno vozilo zapeljalo iz ceste. V nesreči se je poškodovala ena oseba. Gasilci Gasilske brigade (GB) Maribor so pomagali poškodovani osebi do prihoda reševalcev NMP Maribor, odklopili akumulator na vozilu, posuli iz vozila iztekle nevarne tekočine in zavarovali kraj nesreče.

Požari v objektih

Izpostava Ljubljana

Ob 17.29 je ob južni ljubljanski obvoznici pri izvozu za center gorela baraka. Požar so pogasili gasilci GB Ljubljana in PGD Trnovo. Baraka je popolnoma uničena.

Ob 18.52 je na Kolodvorski ulici v Ribnici prišlo do požara lesene obloge na pomožnem objektu - drvarnici. Posredovali so gasilci PGD Ribnica, ki so požar pogasili. Požar je uničil okoli pet kvadratnih metrov obloge, 60 kvadratnih metrov pa ožgal.

Izpostava Ptuj

Ob 4.33 sta v naselju Žamenci, občina Dornava, gorela gospodarski objekt in stanovanjska hiša. Požar je pogasilo 69 gasilcev PGD Žamenci, Dornava, Polenšak, Mezgovci, Gabrnik in Ptuj. Ogenj je gospodarski objekt v izmeri 300 kvadratnih metrov močno poškodoval, stanovanjski objekt v izmeri 150 kvadratnih metrov pa je uničen.

Sproščanja nevarnih plinov

Izpostava Celje

Ob 11.54 je na Ulici Stanka Kvedra v občini Vojnik prišlo šlo do pretrganja plinovoda in sproščanja plina. Gasilci Poklicne gasilske enote (PGE) Celje so naredili ogled kraja, izvedli meritve in zavarovali območje v radiju cca. 100m. Ob prihodu dežurnega operaterja za plinovod so zaprli dovod plina, kateri bo izvedel tudi dokončno sanacijo poškodbe na plinovodu.

Izpostava Maribor

Ob 11.42 je v naselju Selnica ob Muri, občina Šentilj, v stanovanjski hiši uhajal plin iz plinske jeklenke. Gasilci PGD Ceršak so zaprli ventil na jeklenki, jo iznesli na prosto in prezračili prostore v hiši.

Najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev

Izpostava Nova Gorica

Ob 8.21 sta pripadnika Državne enote za varstvo pred Neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (NUS) Severnoprimorske regije posredovala na območju Livka, občina Kobarid, kjer sta odstranila najdeno topovsko granato kalibra 75 mm, mase 6,1 kg, avstrijske izdelave iz obdobja 1. svetovne vojne. Nevarno najdbo sta prepeljala v za to namenjeno skladišče do uničenja.

Ob 15.12 sta pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Severnoprimorske regije na območju kraja Kromberk v občini Nova Gorica odstranila najdeno italijansko topovsko granato, kalibra 149 mm, mase 36 kg, iz obdobja 1. svetovne vojne. Nevarno najdbo sta prepeljala v za to namenjeno skladišče do uničenja.

Tehnična in druga pomoč

Izpostava Brežice

Ob 18.35 je v gozdu pri kraju Konjsko, občina Sevnica, občan zaradi neprevozne gozdne vlake obtičal z osebnim vozilom. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so našli osebno vozilo in nepoškodovane osebe. S pomočjo domačinov s kmetijsko mehanizacijo so vozilo izvlekli na utrjeno površino.

Izpostava Celje

Ob 8.32 so v Ulici Dušana Kvedra v Šentjurju gasilci PGD Šentjur s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja in tako omogočili dostop reševalcem NMP do obolele osebe.

Izpostava Koper

Ob 11.45 je na cesti Zore–Perello Godina v Kopru voda iz vodovodnega omrežja zalila jašek dvigala športnega objekta. Gasilci Javnega zavoda gasilske brigade (JZ GB) Koper so izčrpali okoli kubični meter vode.

Ob 18.58 so v Ulici Vena Pilona v Kopru gasilci JZ GB Koper s tehničnim posegom iz okvarjenega dvigala večstanovanjske stavbe rešili dve ujeti osebi.

Izpostava Ljubljana

Ob 11.31 so v Adamičevi ulici v Ljubljani gasilci GB Ljubljana s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja in omogočili vstop reševalcem NMP do onemogle osebe, ki je padla v kopalnici.

Ob 16.48 je v Kotnikovi ulici v Ljubljani mladostnica padla skozi svetlobni jašek podzemne garaže, v globino okoli 8 metrov na izvozno pot, oziroma klančino iz garažne hiše. Oskrbeli so jo reševalci NMP Ljubljana. Gasilci GB Ljubljana so nudili razsvetljavo in pomoč pri oskrbi poškodovanke ter pri prenosu do reševalnega vozila. Mladostnica je utrpela hujše telesne poškodbe, prepeljali so jo v UKC Ljubljana.

Ob 22.03 so v Maroltovi ulici v Ljubljani gasilci GB Ljubljana s tehničnim posegom odprli vrata kopalnice, v kateri je bila, zaradi okvarjene ključavnice, ujeta mlajša oseba.

Izpostava Maribor

Ob 13.55 so v Lovski ulici v Mariboru gasilci JZ GB Maribor nudili pomoč reševalcem NMP pri prenosu obolele osebe iz stanovanja do reševalnega vozila.

Izpostava Slovenj Gradec

Ob 10.51 so na Tomšičevi ulici v občini Slovenj Gradec gasilci s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja starejši osebi, ki je izgubila ključ.

Napoved za naslednje dni

Vremenska napoved za naslednje dni je dostopna na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje na linku:

http://meteo.arso.gov.si/met/sl/weather/fproduct/