Skoči do osrednje vsebine

Omejitve poslovanja s strankami

V skladu z usmeritvami Vlade Republike Slovenije, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije ter v skladu z usmeritvami Ministrstva za javno upravo zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 tudi na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti do preklica med drugim omejujemo fizično poslovanje s strankami.

Stranke se morajo za obisk na ministrstvu predhodno naročiti bodisi preko telefona na številko 01 369 77 00 ali elektronsko,  na e-naslov ministrstva gp.mddsz@gov.si oziroma s posredovanjem naročila s predhodno navedeno vsebino v obliki običajne pošte.

Poslovanje oziroma delo s strankami je prilagodil tudi Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. Osebno svetovanje je mogoče le v nujnih primerih in ob predhodnem naročanju. 

Zaradi čedalje slabših epidemioloških razmer v državi in tudi potrjenih okužb zaposlenih na zavodu oziroma njihovih družinskih članov, z namenom zmanjšanja tveganja širjenja okužb s koronavirusom strank in zaposlenih je način poslovanja s strankami spremenil tudi Zavod za pokojninsko in invalidsko zvarovanje.

Vse do preklica so strankam tudi na Zavodu RS za zaposlovanje na voljo v glavnem po telefonu, elektronski pošti, navadni pošti in po spletnih portalih. Če nujno potrebujete osebni stik za ureditev neodložljivih zadev, se za obisk naročite na novem elektronskem naslovu: eNarocanje@ess.gov.si.