Skoči do osrednje vsebine

Finančna pomoč zaradi izpada pridelka v primarni kmetijski proizvodnji zaradi neugodnih vremenskih razmer v letu 2019

Agencija je danes vlagateljem za finančno pomoč zaradi izpada pridelka v primarni kmetijski proizvodnji zaradi neugodnih vremenskih razmer v letu 2019, izdala odločbe za izplačilo v skupni višini 874.860 EUR. Predvideno izplačilo bo 30. oktobra 2020.

Pomoč je dodeljena na podlagi prijav občinskim komisijam škode po neurjih s točo v letu 2019 vsem, ki so izpolnjevali pogoje iz Odloka o finančni pomoči zaradi izpada pridelka v primarni kmetijski proizvodnji zaradi neugodnih vremenskih razmer v letu 2019 (Uradni list Republike Slovenije, številka 118/20).