Skoči do osrednje vsebine

Dnevni informativni bilten Centra za obveščanje Republike Slovenije

Pomembnejši dogodki s področja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami dne 24.oktobra 2020.

Epidemije in okužbe ljudi, živali in rastlin

1.Povzetek poročila

Po podatkih Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) podatkovnega portala (https://www.nijz.si/sl/podatki) je bilo do vključno 23. 10. 2020 opravljenih 321.013 testov in potrjenih 21.277 primerov (10.029 moških, 11.248 žensk). 23. 10. 2020 je bilo opravljenih 7.025 testov, potrjenih primerov je bilo 1.961.

2  poročilo o izvedenih aktivnostih / ključni poudarki

Regijski in občinski štabi Civilne zaščite (CZ) delujejo v operativnih sestavih. Spremljajo razmere v regijah oziroma po občinah, izvajajo ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa, naloge v zvezi z oskrbo ranljivih skupin, obveščajo občane, pomagajo v ustanovah, kjer so žarišča okužb, preverjajo izvajanje sprejetih ukrepov ter izvajajo druge naloge povezane z epidemijo. Vzpostavljeni so kontakti in koordinacija s službami na lokalni ravni. Gasilske enote širšega pomena po potrebi razkužujejo objekte, če tega ne morejo izvesti pooblaščene institucije.

Občine so:

  • izvajale aktivnosti za vzpostavitev nujnega varstva otrok zaradi zaprtja VVZ (Vzgojno varstvenih zavodov);
  • vzpostavljale nujno oskrbo občanov. Občine, ki imajo na svojem območju Doma starejših občanov (DSO), sodelujejo pri načrtovanju dodatnih rdečih con;
  • nadaljevale z evidentiranjem in ažuriranjem evidenc prostovoljcev. Nekatere občine preko spletnih omrežij pozivajo prostovoljce za pomoč pri izvajanju osnovne oskrbe z živili, varstva otrok na domu ter pomoč starejšim in obolelim osebam;
  • pristopile k pregledu in posredovanju Postopkovnika o razkuževanju objektov v javnem sektorju v primeru stika s COVID–19 ter Priporočil za preprečevanje prenosa okužbe z novim koronavirusom (NIJZ) za gasilce in ostale pripadnike sil za ZRP;
  • poročale o velikem številu telefonskih klicev z vprašanji o možnem gibanju znotraj regije in potovanjih v sosednje države. Občina Kobarid je poizvedovala, kaj prinaša nov odlok glede prehajanja mej in kaj to pomeni za zelo prometen mejni prehod Robič, kjer je bila spomladi vzpostavljena ena izmed kontrolnih točk za prehajanje meje;
  • opravljale povečan nadzor nad izvajanjem trenutno veljavnih ukrepov v okolici trgovin, lokalov, igrišč in pokopališč ter so opozarjale in ozaveščale občane;
  • z objavami v javnih občilih, na občinskih spletnih straneh in pred vhodi na pokopališča odsvetovale obiskovanje pokopališč.

24.10. 2020 je bilo na državni, regijski in občinski ravni vključenih 638 pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč, predstavnikov javnih služb in drugih.

Služba za podporo štabu CZ RS je Ministrstvu za zdravje, NIJZ ter Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport posredovala prošnjo RKS, da se omogoči izvajanje krvodajalskih akcij tudi v tistih prostorih, kjer so z odlokom Vlade RS trenutno prepovedane vse aktivnosti (OŠ (osnovna šola), vrtci, kulturni domovi …).

V spremnem besedilu je Služba za podporo, v soglasju s Poveljnikom CZ RS, posredovala predlog za izvajanje krvodajalskih akcij z obrazložitvijo, v kateri je poudarila, da bi nemoteno izvajanje krvodajalskih akcij tudi v času razglašene epidemije COVID-19 zagotavljalo boljšo oskrbo zdravstva s krvjo in krvnimi preparati in s tem čim bolj nemoteno delovanje zdravstva v RS.

Na ministrstvih izvajajo naloge skladno z Državnim načrtom zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh oziroma načrti dejavnosti.

 

Poplave

Izpostava Nova Gorica

Ob 19.08 je na Bazoviški ulici v Novi Gorici meteorna voda zalila prostore restavracije. Vodo so iz prostorov prečrpali gasilci Javnega zavoda za gasilsko reševalno dejavnost Gasilske enote (JZ GRD GE) Nova Gorica.

 

Delovne in rudniške nesreče

Izpostava Celje

Ob 13.14 se je v gozdu pri naselju Jazbine, občina Šentjur, pri delu poškodovala oseba. Gasilci iz Poklicne gasilske enote (PGE) Celje so jo oskrbeli in z vrvno tehniko spravili iz globeli. Z osem kolesnikom so jo prepeljali do urgentnega vozila, kjer so jo prevzeli reševalci nujne medicinske pomoči (NMP).

Izpostava Ptuj

Ob 15.56 si je v naselju Čermožiše, občina Žetale, delavec pri delu v gozdu poškodoval nogo.  Pomoč poškodovani osebi so nudili gasilci iz prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Žetale in PGD Donačka Gora.  Poškodovano osebo so reševalci NMP Šmarje pri Jelšah prepeljali v SB Celje.

 

Nesreče v cestnem prometu

Izpostava Ljubljana

Ob 13.06 je v naselju Mlaka, občina Komenda, osebno vozilo zapeljalo v potok. Posredovali so gasilci iz PGD Kamnik in Moste. Zavarovali so kraj dogodka, preprečili iztekanje motornih tekočin, namestili pivnike v potok, izmerili pH vrednost vode, odklopili akumulator na vozilu in izvleki vozilo iz vode na cestišče. Poškodovanih oseb ni bilo.

Ob 18.51 je na Tivolski cesti v Ljubljani voznik z vozilom zletel s ceste in podrl reklamni pano. Gasilci Gasilske brigade (GB) Ljubljana so odklopili akumulator in zavarovali kraj dogodka.

Ob 20.51 je na Cesti Dolomitskega odreda v Ljubljani osebno vozilo zapeljalo z vozišča, trčilo v ograjo mostu ter pristalo na travniku pod mostom in pred protipoplavnim kanalom. Gasilci GB Ljubljana so protinaletno, prometno in požarno zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, pregledali vozilo in okolico ter odstranili poškodovano ograjo z vozišča in pločnika. Poškodovano osebo so na kraju oskrbeli reševalci NMP Ljubljana. Gasilci so tudi osvetljevali okolico do dokončanja policijskega postopka.

Izpostava Postojna

Ob 10.24 je na avtocestnem izvozu Senožeče, občina Divača, voznik z osebnim vozilom zapeljal s cestišča ter se prevrnil. Ena oseba se je poškodovala. Reševalci NMP Sežana so jo oskrbeli in prepeljali v izolsko bolnišnico. Gasilci Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana (ZGRS) in PGD Senožeče so zavarovali kraj nesreče, pomagali reševalcem in avtovleki ter odklopili akumulator.

Izpostava Trbovlje

Ob 14.58 je na regionalni cesti Zagorje - Trojane, naselje Loke pri Zagorju, občina Zagorje ob Savi, osebno vozilo zdrsnilo v potok in obstalo na strehi. Gasilci PGD Trbovlje - mesto in PGD Zagorje so vozilo postavili na kolesa, dvignili iz potoka, izklopili akumulator, zavarovali kraj dogodka, dve lažje poškodovani osebi predali v oskrbo NMP Zagorje. Cesta je bila v času intervencija zaprta.

 

Požari v objektih

Izpostava Ljubljana

Ob 12.20 se je v naselju Ihan, občina Domžale v hiši močno kadilo. Posredovali so gasilci PGD Ihan in Center za zaščito in reševanje (CZR) Domžale. Pregledali so objekt in ugotovili, da je prišlo do vdora dima zaradi slabega vleka krušne peči. Prezračili so prostore in izmerili raven nevarnih plinov, ki pa niso presegali normalnih vrednosti. Objekt so preventivo pregledali s termovizijsko kamero.

 

Požari v naravi oziroma na prostem

Izpostava Brežice

Ob 15.48 sta v bližini naselja Kerinov Grm, občina Krško, gorela odpadni material in grmičevje na površini približno dvajset kvadratnih metrov. Gasilci iz PGE Krško so požar pogasili.

Izpostava Ljubljana

Ob 21.31 je med Kotnikovo in Metelkovo ulico v Ljubljani ob objektu tlela odeja in nekaj kosov oblačil brezdomcev. Požar so pogasili gasilci GB Ljubljana in odmaknili kup smeti odmaknili od objekta.

 

Požari v komunalnih in drugih zabojnikih

Izpostava Ljubljana

Ob 2.01 je na Resljevi cesti v Ljubljani gorel zabojnik. Požar, ki je zabojnik uničil, so pogasili gasilci GB Ljubljana.

Ob 2.38 so gasilci GB Ljubljana v Prištinski ulici v Ljubljani na dveh lokacijah pogasili zabojnika. Oba zabojnika sta uničena.

 

Eksplozije

Izpostava Kranj

Ob 12.10 je v podjetju ACRONI, obrat jeklarna, na Koroški Beli, občina Jesenice, prišlo do eksplozije. Gasilci GARS Jesenice so na kraju ugotovili, da je pri zalaganju peči zaradi mokrega starega železa prišlo do eksplozije. Poškodb ni.

 

Nesreče z nevarnimi snovmi

Izpostava Kranj

Ob 11. 30 je bil na potoku Rečica na Bledu opažen oljni madež. Gasilci PGD Bled so madež zajezili in postavili pivnike. Na kraju je bila policija in predstavnik VGP Drava. Tekom dneva bodo gasilci zamenjali pivnike.

Izpostava Nova Gorica

Ob 4.41 je na cesti Godovič - Idrija tovorno vozilo zapeljalo čez skalo in poškodovalo rezervoar za gorivo, zato je po vozišču izteklo okoli 100 litrov goriva. Posredovali so gasilci PGD Idrija in delavci cestnega podjetja, ki so po izteklem gorivu posuli vpojna sredstva.

Izpostava Ptuj

Ob 18.22 so v Pleterjah, občina Kidričevo, gasilci PGD Ptuj na dovozni poti do gramoznice prečrpali in očistili dovozno pot na površini okoli desetih kvadratnih metrov razlitega olja.

 

Tehnična in druga pomoč

Izpostava Ljubljana

Ob 22.03 so na Trubarjevi cesti v Ljubljani ob prisotnosti policije gasilci GB Ljubljana s tehničnim posegom odprli vhodna vrata objekta in vrata stanovanja v drugem nadstropju in tako omogočili vstop do obolele osebe reševalcem NMP Ljubljana, ki so nato osebo na kraju oskrbeli in prepeljali na nadaljnje zdravljenje.

Izpostava Maribor

Ob 19.10 v Borovi vasi v Mariboru gasilci GB Maribor s tehničnim posegom odprli vrata kabine dvigala v kateri je ostala ujeta oseba.

Izpostava Postojna

Ob 19.31 so v Veliki Bukovici, občina Ilirska Bistrica, gasilci PGD Ilirska Bistrica ob prisotnosti policije s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjskega objekta in tako omogočili vstop reševalcem NMP do preminule osebe.