Skoči do osrednje vsebine

Začasno prekinjeno izvajanje nenujnih in preventivnih zdravstvenih storitev, v obvladovanje epidemije se vključuje sekundarije, pripravnike in specializante

Danes sta bili v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni dve Odredbi s področja zdravstva, ki urejata delovanje in organizacijo zdravstvene dejavnosti v času epidemije COVID-19. Obe odredbi začneta veljati jutri, 25. 10. 2020.

Odredba o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja epidemije COVID in zagotavljanja neodložljive zdravstvene obravnave pacientov  

Z odredbo se določajo začasni ukrepi na področju organizacije zdravstvene dejavnosti, na način, da se zagotovijo zadostne zmogljivosti za zagotavljanje neodložljive zdravstvene obravnave pacientov, vključno s pacienti, obolelimi za nalezljivo boleznijo COVID-19. To pomeni, da se prilagaja število specialističnih pregledov, prekine se izvajanje operativnih posegov, razen operativnih posegov s stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro, onkoloških storitev ter obravnav nosečnic, porodnic in novorojencev. Prav tako se prekine izvajanje vseh preventivnih zdravstvenih storitev, vključno z zdravstvenimi storitvami v centrih za krepitev zdravja, zdravstvenovzgojnih centrih in izvajanje preventivnih storitev v ambulantah družinske medicine (referenčne ambulante). 

Izvajalci, ki izvajajo psihiatrično bolnišnično zdravstveno dejavnost, dnevno zagotavljajo zadostno število prostih zmogljivosti za potrebe nege COVID-19 pacientov, ki se zdravijo pri njih 

V času razglašene epidemije COVID-19 se lahko izvajajo naslednje zdravstvene storitve: 

  • presejalni programi za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka, 
  • preventivna obravnava nosečnic, porodnic in novorojencev, 
  • preventivni pregledi otrok do dopolnjenega prvega leta starosti, 
  • preventivne storitve na področju medicine dela, prometa in športa ter 
  • cepljenje in druge preventivne zdravstvene storitve, katerih opustitev bi lahko imela neposredne negativne posledice za zdravje pacienta. 

Koncesionarji se v okviru dejavnosti za namen zagotavljanja zadostnih zmogljivosti za pravočasno obravnavo pacientov, obolelih za COVID-19 vključujejo v delo izvajalcev zdravstvene bolnišnične dejavnosti.  

Na primarni ravni izvajalci zdravstvene dejavnosti na svojem območju z organizacijskimi ukrepi zagotovijo zadostne zmogljivosti za pravočasno obravnavo pacientov, obolelih za COVID-19, vključno z vstopno točko za odvzem brisov za ugotavljanje okužbe z virusom SARS-CoV-2. V primeru, da sami ne morejo organizirati obravnave pacientov, obolelih za COVID-19, in vstopnih točk za brise za ugotavljanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, se lahko povežejo med seboj ali z drugim izvajalcem zdravstvene dejavnosti. Vse navedeno velja tudi za koncesionarje, ki se vključujejo v delo zdravstvenega doma, na območju katerega opravljajo koncesijsko dejavnost. 

Paciente, ki zaradi začasnih ukrepov o neizvajanju nenujnih zdravstvenih storitev, ne pridejo do zdravstvene storitve, morajo izvajalci nemudoma obvestiti in jih prenaročiti na prvi prosti (dodatni) okvirni termin. O okvirnem terminu se paciente obvesti v treh dneh od uvrstitve na čakalni seznam. 

Povezava na Odredbo v Uradnem listu

 

Odredba o začasnih ukrepih na področju izvajanja sekundariata, pripravništva in specializacije v času obvladovanja in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 

Zaradi zagotavljanja zadostnih zmogljivosti pri javnih zdravstvenih zavodih so s to odredbo določeni začasni ukrepi na področju izvajanja sekundariata, pripravništva in specializacij za zdravnike sekundarije, doktorje dentalne medicine pripravnike ter zdravnike specializante in doktorje dentalne medicine specializante vključi v opravljanje zdravstvene dejavnosti v času obvladovanja in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19. 

Povezava na Odredbo v Uradnem listu