Skoči do osrednje vsebine

Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih

Vlada RS je v petek, 23. 10. 2020, sprejela Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (v nadaljnjem besedilu: odlok) in ga tega dne tudi objavila v Uradnem listu RS (št. 152/20). Odlok zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 med drugim začasno prepoveduje zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.

Univerze in samostojni visokošolski zavodi se tako zapirajo za vse dejavnosti, kjer je potrebna fizična prisotnost študentk/-ov, vključno z vajami in študentskim raziskovalnim delom. Študenti/-ke na kliničnem usposabljanju v kliničnem okolju lahko nadaljujejo z delom v učnih bazah.

Prepoved zbiranja ljudi ne velja za javne uslužbence, zaposlene v teh zavodih in posameznike, ki v teh zavodih opravljajo delo na drugi pravni podlagi (na primer podjemne ali avtorske pogodbe) ter za člane organov teh zavodov. Zavodi morajo pri izvajanju dejavnosti upoštevati priporočene smernice ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, torej 24. oktobra 2020, uporabljati pa se začne v ponedeljek, 26. 10. 2020. Strokovno utemeljenost ukrepov iz odloka bo Vlada Republike Slovenije presojala vsakih sedem dni, z možnostjo njihovega podaljšanja, spremembe ali odprave, upoštevajoč aktualno epidemiološko sliko v državi.

Na tem mestu se zahvaljujemo vsem visokošolskim zavodom ter študentom in študentkam, ker odgovorno udejanjate priporočila NIJZ in s tem pripomorete k obvladovanju bolezni COVID-19.

Za dodatna pojasnila in vprašanja ostajamo na razpolago na e-naslovu: visokosolstvo.mizs@gov.si