Skoči do osrednje vsebine

Občina Brda med 26 kandidati za Evropsko nagrado za razvoj podeželja za leto 2020

Ocenjevalna komisija Evropske delovne skupnosti za razvoj podeželja in obnovo vasi (ARGE) si je 12. oktobra letos ogledala območje Goriških Brd in tako izvedla še drugi del ocenjevanja za evropsko nagrado za razvoj podeželja 2020, za katero se poteguje 26 območij iz 12 držav. Ta dan je sonce še posebej lepo osvetlilo skrbno obdelane terase in jesenske barve gričev v Brdih in tako še samo podčrtalo slogan: »Brda – kjer je vse mogoče!«, s katerim se je strinjala tudi komisija, ki je poudarila, da ima le malo katero območje izdelano tako jasno in dolgoročno strategijo trajnostnega razvoja.

Člani ocenjevalne komisije ARGE na obisku Občine Brda

Člani ocenjevalne komisije ARGE na obisku Občine Brda | Avtor Društvo za razvoj slovenskega podeželja

1 / 3

Evropska delovna skupnost za razvoj podeželja in obnovo vasi (Europäische und ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung - ARGE) je mednarodna institucija, ki v prvi vrsti državam kandidatkam oziroma mladim pristopnicam v EU pomaga pri celostnem in trajnostnem razvoja podeželja. Poleg različnih drugih strokovnih aktivnosti vsaki dve leti razpisuje natečaj za evropsko nagrado za razvoj podeželja, letos že šestnajstič zapored. Te aktivnosti v Sloveniji, na osnovi pogodbe z Ministrstvom za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano (MKGP), izvaja Društvo za razvoj slovenskega podeželja (DRSP). Namen letošnjega natečaja pod geslom »Lokalni odgovori na globalne izzive« je predstaviti tista podeželska okolja Evropske skupnosti, ki s svojim delom posebej izstopajo in jih lahko postavimo kot zgled drugim.

Jeseni 2019 je Slovenija za svojega nacionalnega predstavnika izbrala Občino Brda. Njene »lokalne odgovore na globalne izzive« sta ocenjevala dva člana ocenjevalne komisije ARGE: nekdanji župan in podjetnik Helmuth Innerbichler iz Južne Tirolske, Italija, in Hartwig Wetschko, Urad koroške deželne vlade iz Avstrije. Prijavo in predstavitev območja so pripravili Franc Mužič, župan Občine Brda, ter Tina Novak Samec in Erika Kovačič Marinič, Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda, v imenu nacionalnih strokovnih služb pa sta se ocenjevanja udeležili Alina Cunk-Perklič, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ter mag. Vesna Erhart, sekretarka Društva za razvoj Slovenskega podeželja.

Na predvečer so gostitelji ocenjevalce sprejeli na Domačiji Belica, uraden ogled, za katerega so imeli na razpolago štiri ure, pa začeli v renesančni Vili Vipolže. Franc Mužič, župan Občine Brda, je predstavil 25-letni razvoj Občine Brda in ključne mejnike. Izpostavil je številne kulturne, turistične in razvojne povezave Brd z okoliškimi regijami v Sloveniji in tujini ter jih ponazoril s kamenčki tega mozaika kot so kulturna veleposlaništva v regiji, mini prazniki češenj v zamejskih mestih ipd. Trikratno povečanje nočitev in gastronomska ponudba na najvišji ravni, številne športne in rekreativne prireditve, prepoznavnost Goriških Brd po vrhunskih vinih, Briških češnjah ter številnih drugih izdelkih, pa tudi izboljšanje pogojev za življenje domačinov je direktorica Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda, Tina Novak Samec, predstavila kot rezultat uspešno izvedenih infrastrukturnih projektov pa tudi projektov z mehkimi vsebinami. Financirali so jih iz različnih evropskih skladov - Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESSR), Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP - LEADER), z nacionalnimi sredstvi, pomemben del pa tudi z lastnimi. O vseh predstavljenih področjih sta ocenjevalca zastavljala podrobna vprašanja. Glede na oddaljenost območja od večjih mest ju je še posebej zanimalo delo z mladimi – možnost za izobraževanje in zaposlitev izven kmetijstva, storitve za starejše občane in zdravstvena oskrba. Zanimalo ju je tudi kako zagotavljajo ohranjanje krajinskih in kulturnih značilnosti pri posegih v prostor. Med kratkim ogledom Brd so obiskali enega naših svetovno najbolj znanih vinarjev Aleksa Simčiča – blagovna znamka Edi Simčič, si ogledali srednjeveško mestece Šmartno, se zapeljali do opazovalnega stolpa v Gonjačah, v Kleti Brda – največji kleti v Sloveniji, ki združuje 400 briških družin, med drugim razpravljali o predelovalnih in svetovalnih storitvah za lokalne proizvajalce in nastajajoči obrtno poslovni coni. Ogled so gurmansko zaključili na Domačiji Kabaj Morel.

Ocenjevalca Helmuth Innerbichler in Hartwig Wetschko sta bila v Brdih že pred tem obiskom, navdušena nad doživetim pa se bosta vračala še večkrat. Vtise sta strnila v čestitke za jasno in dolgoročno strategijo trajnostnega razvoja, ki jo ima le reko katero območje. K temu je Tina Novak Samec, odgovorna za razvojne projekte v Brdih dodala: »Te dni smo dihali kot ena ekipa, kar pomeni, da smo presegli meje občinskega in regijskega interesa ter prešli na nacionalno raven. V tem trenutku zastopamo Slovenijo, kar nam je v ponos. Čestitke za jasno zastavljeno dolgoročno strategijo nas navdajajo z novim elanom, da je pred več desetletji izbrana pot, za Brda prava. Sledimo trajnostnemu razvoju, za Brda, za naše prebivalce in obiskovalce si želimo le najboljše.«.

Predstavitev ARGE, evropske nagrade in Goriških Brd