Skoči do osrednje vsebine

Vmesni pregled Mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči s strani Odbora za razvojno pomoč OECD

Državni sekretar Tone Kajzer je danes, 21. oktobra 2020, nagovoril udeležence, ki sodelujejo na vmesnem pregledu mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči RS (MRSHP RS), ki ga opravlja Odbor za razvojno pomoč Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD DAC).

med avdio-video konferenco

Državni sekretar Tone Kajzer | Avtor: Ministrstvo za zunanje zadeve

1 / 2

Pregled poteka v času od 21. do 23. oktobra 2020, preko video povezave. Poleg  Ministrstva za zunanje zadeve na dogodku sodelujejo številni predstavniki slovenskih institucij, ki tvorno sodelujejo na tem področju.

Državni sekretar Kajzer je v svojem nagovoru poudaril, da je razvojno sodelovanje v Sloveniji pomembno orodje za doseganje prednostnih nalog politike, opredeljene v naši deklaraciji o zunanji politiki. Razvojno sodelovanje prispeva k uspešnemu izvajanju Agende 2030 za trajnostni razvoj. Delež BDP, ki ga Slovenija namenja za mednarodno razvojno pomoč je trenutno 0,16 %. Prizadevamo si za povečanje tega deleža, v skladu s finančnimi zmožnostmi države. 

Obenem je cilj novega strateškega in zakonodajnega okvira za razvojno sodelovanje, spodbuditi večjo koncentracijo prizadevanj in jasnejšo opredelitev političnih ciljev, sistemov in deležnikov, ki zagotavljajo našo razvojno pomoč.

Sistem slovenskega razvojnega sodelovanja je izredno prilagodljiv in učinkovit, kar se je odrazilo tudi v našem odgovoru na krizo covida-19, kjer smo reprogramirali veliko večino sedanjih dvostranskih projektov, z namenom zagotovitve, da se vsaj 20 % letošnjega proračuna osredotoča na pomoč partnerskim državam pri soočanju s pandemijo covida-19.

Sedanja kriza vezana na covid-19 predstavlja nove izzive tudi na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja, vendar si prizadevamo nadgraditi svoje dosežke na tem področju in s tem namenom tudi rezultate, ki jih bo prinesel medsebojni vmesni pregled Republike Slovenije s strani Odbora  za razvojno pomoč Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD DAC).