Skoči do osrednje vsebine

Na Ministrstvu za zdravje smo izvajanje strokovnih izpitov prilagodili ukrepom za preprečevanje okužb s COVID-19

Minister za zdravje Tomaž Gantar je o izvajanju strokovnih izpitov in potrebah po kadrih v zdravstvu povedal: "Strokovne izpite bomo na ministrstvu za zdravje izvajali tudi v prihodnje, seveda pa bomo izvajanje prilagodili ukrepom za preprečevanje okužb s COVID-19. Čas epidemije in po njej je opozoril na šibke točke v zdravstvu, tudi na pomanjkanje kadra. Naša naloga je zagotoviti ustrezno organizacijo, delovne pogoje in nagrajevanje najboljših ter da postane zdravstveni poklic, sploh poklic družinskih zdravnikov, ponovno zanimiv."

Mag. Marija Magajne, v. d. generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno varstvo na Ministrstvu za zdravje je povedala: "Zaradi epidemioloških ukrepov je bilo potrebno spremeniti samo izvedbo izpita, saj jih ni bilo mogoče izvesti na ustaljen način. Za ustrezno ureditev izpitov je ministrstvo potrebovalo nekaj časa, zato so bili izpiti prestavljeni."

Strokovni izpiti potekajo v organizaciji Ministrstva za zdravje. V letu 2020 je bilo od januarja do septembra 2020 izvedenih 656 strokovnih izpitov. V septembru se je na strokovni izpit urgentne medicine prijavilo 36 kandidatov. V oktobru smo na Ministrstvu za zdravje razpisali datum strokovnega izpita za poklic doktor dentalne medicine ravno za teden, v katerem je bila razpisana epidemija in so bili sprejeti strožji ukrepi, zato smo morali datum prestaviti in izvajanje prilagoditi novim ukrepom. Strokovni izpiti bodo tudi v prihodnje potekali enkrat na mesec, izvajanje pa bo prilagojeno ukrepom za preprečevanje okužb s COVID-19.

Število zdravnikov se je v zadnjih desetih letih povečalo za 34 odstotkov, število zdravnikov splošne in družinske medicine pa celo za 49 odstotkov. Kljub temu kadra v zdravstvu primanjkuje, saj so se povečale tudi potrebe po zdravnikih in medicinskih sestrah. Povprečni letni prirast števila zdravnikov v zadnjih desetih letih je znašal med tri do pet odstotkov, število medicinskih sester pa za sedem odstotkov. V zdravstvu se je v tem obdobju število zobozdravnikov povečalo za 20 odstotkov, medicinskih sester za 71 odstotkov in zdravstvenih tehnikov pa za 14 odstotkov.

Ministrstvo za zdravstvo za popolnitev kadrov v javnem zdravstvu kot splošne ukrepe za izboljšanje kadrovske problematike šteje povečanje števila vpisnih mest na študijski program medicina in dentalna medicina na obeh medicinskih fakultetah v Sloveniji, razpisovanje zadostnega števila specializacij ter izvajanje drugih ukrepov za zagotovitev potrebnega kadra.