Skoči do osrednje vsebine

Dnevni informativni bilten Centra za obveščanje Republike Slovenije

Pomembnejši dogodki s področja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami dne 20. oktobra 2020

Epidemije in okužbe, ljudi, živali in rastlin

1  Pregled situacije

V veljavi so novi ukrepi glede prehajanja med regijami in združevanja ljudi. Dne 20. 10. 2020 ob 21. uri je začela veljati začasna prepoved gibanja med 21. uro in 6. uro zjutraj.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) podatkovnega portala (https://www.nijz.si/sl/podatki) je bilo do vključno 19. 10. 2020 opravljenih  295.137 testov in potrjenih 14,479 primerov (6.856 moških, 7.623 žensk). Na dan 19. 10. 2020 je bilo opravljenih 4.326 testov, potrjenih primerov je bilo 796.

2  Poročilo o izvedenih aktivnostih / ključni poudarki

Dne 20. 10. 2020 je bilo na državni, regijski in občinski ravni angažiranih 1.242 pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč, predstavnikov javnih služb in drugih.

Na podlagi prejetih zaprosil za izdajo dodatnih kontejnerjev za potrebe vstopnih točk COVID-19 je potekalo sodelovanje z Ministrstvom za zdravje glede njihove odobritve.

Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije (CZ RS) je opravil več stikov z ministri Vlade RS za pripravo rešitev na izpostavljene težave in izzive na lokalni ravni in Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

V ministrstvih izvajajo preventivne ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa in izvajajo redne naloge v obsegu, ki ga dopuščajo razmere. Če je možno, omogočajo delo na domu.

Regijski in občinski štabi so aktivirani in delujejo v operativni sestavi. Spremljajo razmere v regiji oziroma občini, izvajajo ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa. Izvajajo se naloge oskrbe ranljivih skupin, pomoči v ustanovah, kjer so žarišča okužb ter druge naloge povezane z epidemijo.

 

Poplave

Izpostava Ljubljana

Ob 8.58 so na Idrijski cesti na Vrhniki gasilci iz Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Vrhnika iz objekta izčrpali približno 10 kubičnih metrov vode. Poplava je nastala zaradi dviga podtalnice.

 

Reševanja obolelih oseb

Izpostava Murska Sobota

Ob 11.05 je posadka s helikopterjem Slovenske vojske (SV) z dežurno ekipo Helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP) na krovu poletela v Radence, od koder je prepeljala obolelo osebo v Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor.

 

Nesreče na vodi in v vodi

Izpostava Novo mesto

Ob 16.30 je v Vukovcih, občina Črnomelj, na otočku sredi reke Kolpe obtičala mlajša oseba. Gasilci PGD Črnomelj so jo s čolnom prepeljali na breg in predali policistom Policijske postaje (PP) Črnomelj.

 

Požari v objektih

Izpostava Kranj

Ob 13.08 je na Gorenjski cesti v Radovljici zagorelo v kuhinji stanovanjske hiše. Gasilci iz PGD Radovljica, Lesce, Begunje in Hlebce so požar pogasili, iznesli ožgane kuhinjske elemente, pregledali kuhinjo s termovizijsko kamero in prezračili prostore.

Izpostava Ljubljana

Ob 2.52 so v Šmartnem v Tuhinju, občina Kamnik, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Šmartno in Kamnik so goreče saje pogasili, dimnik očistili in ugotovili poškodbe na dimniški tuljavi, zato so stanovalcem prepovedali kurjenje. S termovizijsko kamero so preventivno pregledali objekt.

Ob 21.07 je v Predolah, občina Grosuplje, pri delu v kurilnici stanovanjske hiše je prišlo do širjenja vnetljivih plinov, posledično pa je zagorel še zalogovnik z okoli 100 litri kurilnega olja. Do prihoda gasilcev PGD Grosuplje, Šmarje Sap, Račna in Čušperk so požar gasili stanovalci. Gasilci so dokončno pogasili požar, prezračili prostore, iznesli ožgani material na prosto, s termo kamero pregledali objekt, opravili meritve prisotnosti nevarnih plinov v zraku in nudili pomoč pri čiščenju posledic požara. Večja gmotna škoda ni nastala, prav tako ni bilo poškodovanih oseb.     

Izpostava Maribor

Ob 20.05 je v naselju Vinarje, občina Slovenska Bistrica, v kurilnici stanovanjske stavbe gorel gorljiv material. Gasilci PGD Slovenska Bistrica so požar pogasili in prezračili kletne prostore stavbe. O dogodku je bila obveščena policija in elektro podjetje.

Izpostava Novo mesto

Ob 10.15 je v ulici Trške njive v Žužemberku zagorelo v kuhinji stanovanjskega objekta. Požar je še pred prihodom gasilcev pogasil lastnik z gasilnim aparatom. Gasilci iz PGD Žužemberk so prostor pregledali s termovizijsko kamero in iznesli ožgane predmete.

Ob 19.14 je v ulici Mestni log v Metliki v kuhinji zagorela električna inštalacija stropne svetilke. Požar so pred prihodom gasilcev pogasili lastniki sami. Gasilci PGD Metlika so s termo kamero pregledali in prezračili prostor.

Izpostava Postojna

Ob 4.26 se je v Krpanovem domu v Pivki aktiviral požarni alarm in v objektu je bilo čutiti vonj po dimu. Gasilci PGD Pivka so stavbo, sistem za ogrevanje v kurilnici in silos za sekance pregledali s termo kamero, vendar vzroka za zadimljenje niso našli. Prostore so prezračili. O dogodku so bile obveščene pristojne osebe.

Ob 20.28 je v Utovljah, občina Sežana, zagorelo v kotlovnici. Pred pečjo za pelete je zagorel odpadni papir in vreča peletov. Gasilci Zavoda za gasilsko reševalno službo (ZGRS) Sežana in PGD Sežana so požar pogasili in prezračili kotlovnico stanovanjske hiše. Škode ni bilo.           

 

Požari na prometnih sredstvih

Izpostava Ljubljana

Ob 9.07 je v naselju Jerinov grič, občina Vrhnika, zagorelo na električni napeljavi delovnega stroja. Še pred prihodom gasilcev na kraj dogodka je voznik že sam pričel z gašenjem požara z ročnim gasilnim aparatom. Gasilci iz PGD Vrhnika in Zaplana so dokončno pogasili požar, razstavili armaturno ploščo, odstranil ožgane tleče dele ter odklopili akumulator na rovokopaču.

 

Požari v komunalnih in drugih zabojnikih

Izpostava Kranj

Okoli 22. ure so na Cesti Maršala Tita na Jesenicah goreli trije zabojniki za komunalne odpadke. Požar so pogasili gasilci Gasilske reševalne službe (GARS) Jesenice.

Izpostava Ljubljana

Ob 21.57 je na Taborska cesta v Grosuplju gorel zabojnik za mešane odpadke. Požar so pogasili gasilci PGD Šmarje Sap in Grosuplje.

Ob 22.28 je v Brezju pri Grosupljem, občina Grosuplje, pod lesenim nadstreškom gorel zabojnik za komunalne odpadke. Požar sta pričeli gasiti stanovalki bližnje stolpnice, dokončno pa so ga pogasili gasilci PGD Grosuplje, ki so opravili tudi preventivni pregled okolice.

 

Nesreče z nevarnimi snovmi

Izpostava Celje

Ob 8.15 so v naselju Medlog, občina Celje, gasilci Poklicne gasilske enote (PGE) Celje odstranili zaščitni trak ter onesnaženo zemljino sanirali in odpeljali s kraja dogodka.

Izpostava Kranj

Ob 12.52 je v industrijskem objektu na Cesti Borisa Kidriča na Jesenicah iztekalo odpadno olje iz cisterne. Gasilci GARS Jesenice so požarno zavarovali kraj dogodka in preprečili nadaljnje iztekanje v kanalizacijske jaške z vpojnimi črevesi.

 

Najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev

Izpostava Nova Gorica

Ob 19.28 so v Ulici Zorka Jelinčiča v Novi Gorici, ob potoku Koren, naleteli na neeksplodirano ubojno sredstvo (NUS). Pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Severnoprimorske regije sta odstranila topovski vžigalnik Avstro-Ogrskega izvora. Nevarna najdba je bila odpeljana v skladišče do uničenja.

 

Tehnična in druga pomoč

Izpostava Brežice

Ob 8.54 so v Gubčevi ulici v Brežicah gasilci PGD Brežice s tehničnim posegom odprli stanovanje, v katerem se je nahajala onemogla oseba. Reševalci NMP so osebo oskrbeli in prepeljali v Splošna bolnišnica (SB) Brežice.

Izpostava Koper

Ob 17.49 so v Truškah v občini Koper gasilci Javnega zavoda Gasilske brigade (JZ GB) Koper s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja in omogočili  vstop reševalcem Nujne medicinske pomoči (NMP) do onemogle osebe.