Skoči do osrednje vsebine

Pričel se je letošnji natečaj Evropa v šoli

V okviru priprav na predsedovanje Svetu EU prihodnje leto Urad vlade za komuniciranje izvaja aktivnosti ozaveščanja prebivalstva o pomenu predsedovanja, širše pa tudi o vidiku Slovenije kot članice Evropske unije. Posebno pozornost namenjamo mladim, a spremenjene razmere zaradi pojava novega koronavirusa terjajo prilagajanje aktivnosti. Ena od uspešnih zgodb pa ostaja natečaj Evropa v šoli, ki sta ga Urad vlade za komuniciranje in Zveza prijateljev mladine Slovenije že 22. leto zapored pripravila skupaj.

Glavna cilja natečaja Evropa v šoli sta prispevati k ustvarjalnemu spoprijemanju z družbenimi težavami, ki nas pestijo doma, v Evropi in po svetu, ter krepiti medsebojno razumevanje, strpnost in solidarnost. Učenci in dijaki s sodelovanjem na literarnem, likovnem, fotografskem, video in internetnem natečaju vsako leto razmišljajo o izzivih prihodnosti, razvijajo ustvarjalnost ter samostojno in kritično razmišljanje. Lani je v natečaju sodelovalo kar 140 osnovnih in srednjih šol ter 12.584 učencev in dijakov. 

Nacionalni odbor natečaja Evropa v šoli vsebinsko naravnanost in slogan vsako leto prilagodi temi evropskega leta, zadnja leta pa se vedno bolj osredotoča na cilje trajnostnega razvoja, ki jih določa Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030. Mladi so tako v zadnjem času že razmišljali o podnebnih spremembah, spolni neenakosti, pomenu kulturne dediščine in podobnih pomembnih temah. Tema letošnjega natečaja je povezana z 12. ciljem trajnostnega razvoja –zagotoviti trajnostne načine proizvodnje in porabe, hkrati pa tudi z eno glavnih točk programa sedanjega tria predsedstev Svetu EU - uresničevanje podnebno nevtralne, zelene, pravične in socialne Evrope:  letos bodo učenci in dijaki torej razmišljali o tem, kaj je odpadna hrana in kako nastane, kako vpliva na okolje in kako lahko to težavo odpravimo. Naslov natečaja se glasi »Če kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga«.

Koordinatorji natečaja Evropa v šoli upajo, da se bodo osnovne in srednje šole kljub spremenjenim okoliščinam tudi letos v čim večjem številu odzvale na natečaj. Pomembno je, da mladi v Sloveniji razmišljajo o tej problematiki in seveda tudi rešitvah – navsezadnje učenci in dijaki znotraj natečaja razmišljajo o tem, v kakšnem svetu želijo živeti.

  • Evropa v šoli - publikacija 2020-21

    Publikacija letošnjega natečaja na temo zavržene hrane in izgub hrane
    Brošure, publikacije | Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje