Skoči do osrednje vsebine

Obveznost plačevanja dajatve na odjavljeno vozilo

Pomembno je, da poskrbite, da bo sprememba lastništva vozila pravočasno in pravilno urejena. Samo tako se boste razbremenili obveznosti plačila dajatve.

Dajatev se plačuje za osebna vozila, tovorna vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone in trikolesne mopede. Obveznost plačila prvič nastane po preteku enega leta od odjave vozila, in nato vsako leto na datum odjave vozila. Dajatev za odjavljeno vozilo se plačuje deset let od zadnje odjave vozila. Če se vozilo v tem času znova registrira, začne ta rok znova teči ob naslednji odjavi vozila. Dajatev za odjavljeno vozilo se ne plačuje za vozila s statusom starodobnega vozila.

Ministrstvo za infrastrukturo ob tem opozarja vse lastnike motornih vozil na obveznost plačevanja dajatve za odjavljeno vozilo in dosledno izvajanje spremembe lastništva odjavljenega vozila  pri registracijskih organizacijah. Zavezanec za plačilo dajatve je oseba, ki je kot lastnik vpisana v register motornih vozil. Obveznost plačila dajatve nastopi prvič po enem letu od odjave vozila. Zato je zelo pomembno, da vsak lastnik motornega vozila preda vozilo z dokumenti novemu lastniku šele, ko opravita spremembo lastništva (prepis lastništva) pri registracijski organizaciji (tehnični pregledi in upravne enote).

Ravno tako ne dajajte pooblastila za spremembo lastništva vozila novemu lastniku, ki ste mu že predali vozilo in dokumente. Vsak lastnik vozila naj torej ob spremembi lastništva še pred predajo vozila opravi svojo obveznost v skladu z Zakonom o motornih vozilih in pri registracijski organizaciji izvede spremembo lastništva. Dogaja se namreč, da prodajalci spremembe lastništva ne izvedejo, vozilo predajo novemu lastniku skupaj z dokumenti, potem pa spremembe lastništva ne morejo opraviti, ker novega lastnika (kupca) ne morejo več kontaktirati oziroma se ta temu izogiba.

 Najpomembneje je, da lastnik vozila uredi spremembo lastništva oziroma vpis drugega dejstva o vozilu (ukradeno, razgrajeno v EU, izvoženo, ponovno registrirano v tujini) pri registracijski organizaciji. Samo na tak način se bo razbremenil obveznosti plačila dajatve za odjavljeno vozilo.