Skoči do osrednje vsebine

Evropska komisija je v okviru programa ISA2 objavila letne Biltene o stanju digitalnih javnih uprav držav članic EU

Objavljena so letna poročila o digitalnem napredku evropskih držav leta 2020. Rezultati meritev »eGovernment Indicators« kažejo za Slovenijo ugodno sliko in nadpovprečne rezultate.

Logotip NIFO-Observatorij nacionalnih interoperabilnostnih okvirov

NIFO-Observatorij nacionalnih interoperabilnostnih okvirov | Avtor NIFO-Observatorij nacionalnih interoperabilnostnih okvirov

Poročilo Digital Government Factsheets 2020 podaja glavni pregled digitalnih rešitev in informacije o dolgoročnih trendih, ki oblikujejo politično področje javnih storitev v Evropski uniji. Tudi letošnja poročila o napredku digitalizacije v javni upravi ponujajo poenostavljen pogled na različne pravne okvire, strategije in infrastrukturo, ki prevladujejo v evropskih državah.

Evropska komisija v okviru programa ISA2 prek Observatorija nacionalnih interoperabilnostnih okvirov (NIFO - National Interoperability Framework Observatory) letno zbira in objavlja poročila o informacijah o državah članicah EU na področju stanja digitalne javne uprave – »Digital Public Administration Factsheet«.

Ta poročila zagotavljajo tudi informacije o glavnih akterjih in institucijah, odgovornih za vzdrževanje in zagotavljanje digitalnih javnih storitev v državah članicah EU.

Slovenski prispevek: »Digital Public Administration Factsheet 2020 Slovenia«.

Rezultati meritev »eGovernment Indicators« kažejo za Slovenijo za leto 2020 ugodno sliko – nadpovprečne rezultate.

Med dosežki v slovenski javni upravi so izpostavljena sledeča področja:

 • politične komunikacije: ustanovitev mednarodnega centra z umetno inteligenco (IRCAI), ki ga je ustanovil v Ljubljani UNESCO;
 • zakonodaja: predvsem priprava predloga Zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja;
 • upravljanje: Ministrstvo za javno upravo je nosilec na področju razvoja digitalne javne uprave ter Direktorat za informacijsko družbo in informatiko je nosilec za koordinacijo aktivnosti na področju interoperabilnosti;
 • infrastruktura: portal GOV.SI je vzpostavljen in deluje kot centralna točka za dostop do vladnih strani in je zmanjšal število spletišč iz 335 na okoli 30.

Kazalniki razvitosti digitalne javne uprave za Slovenijo za odstotek posameznikov, ki uporabljajo internet, kažejo sledečo sliko:

 • interakcija za javnimi organi - Slovenija 66%, EU28 povprečje 55%;
 • pridobivanje informacij - Slovenija 46%, EU28 povprečje 44%;
 • pridobivanje uradnih vlog - Slovenija 44%, EU28 povprečje 33%;
 • pošiljanje izpolnjenih obrazcev - Slovenija 55%, EU28 povprečje 38%.
Infografika, ki prikazuje kazalnike digitalizacije javne uprave

Kazalniki digitalizacije javne uprave | Avtor NIFO-Observatorij nacionalnih interoperabilnostnih okvirov

Kazalniki razvitosti digitalne uprave, ki opredeljujejo delovanje digitalne javne uprave:

 • osredotočenost na uporabnika – Slovenija 89%, EU27 povprečje 86,5%,
 • transparentnost Slovenija 70%, – EU27 povprečje 65,6%,
 • čezmejna mobilnost državljanov – Slovenija 50,8%, EU27 povprečje 67%,
 • čezmejna mobilnost podjetij – Slovenija 59%, EU27 povprečje 67%
 • ključni dejavniki – Slovenija 63%, EU povprečje 61,4%.
Grafični prikaz kazalnikov digitalne uprave

Kazalniki digitalne uprave | Avtor NIFO-Observatorij nacionalnih interoperabilnostnih okvirov

Na področju interoperabilnosti se Slovenija uvršča po večini kazalnikov zbranih v treh sklopih okoli evropskega poprečja:

 • interoperabilnostni principi,
 • interoperabilnostne ravni,
 • konceptualni model za celostno izvajanje javnih storitev.
Grafični prikaz uvrstitve Slovenije na področju interoperabilnosti

Uvrstitev Slovenije na področju interoperabilnosti | Avtor NIFO-Observatorij nacionalnih interoperabilnostnih okvirov