Skoči do osrednje vsebine

Začenja se Mesec znanosti 2020

S prvim spletnim seminarjem Mlade akademije na temo Načrta S, ki bo potekal v ponedeljek, 19. oktobra, med 18.00 in 19.30 uro, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport že petič zapored pričenja Mesec znanosti 2020.

Gre za niz dogodkov, povezanih s predstavitvijo, delom, uspehi in promocijo slovenske znanosti in raziskovanja.

Mesec znanosti se bo tudi v letu 2020 raztezal od oktobra do konca decembra. Tokrat ima prav posebno vlogo, zaradi številnih dejavnikov, ki vplivajo na pomen in vlogo znanosti v slovenski, evropski in globalni družbi. Soočeni smo s stanjem in posledicami pandemije COVID-19, kjer znanost že igra, in bo tudi v prihodnje, ključno vlogo pri naslavljanju in iskanju rešitev za temeljne zdravstvene, socialne, gospodarske in družbene izzive.

Zaključek leta 2020 hkrati predstavlja tudi iztek aktualne Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020, zato smo tako na ravni javno-političnega odločanja kot v raziskovalni skupnosti pred nalogo dogovora o prioritetah raziskovalno-inovacijske strategije za naslednje desetletno obdobje. Začetek prihodnjega leta pa bo mejnik tudi na ravni EU, saj pomeni zagon novega okvirnega programa Obzorje Evrope in delovanja ostalih instrumentov večletnega finančnega okvira, ki skupaj predstavljajo pomemben vir javno-finančnih vlaganj v znanost. Druga polovica leta 2021, ko bo Republika Slovenija predsedovala Svetu EU, pa predstavlja poseben izziv in priložnost za krepitev slovenske vloge in znanja na ravni EU.

Dogodki meseca znanosti bodo ustrezno zrcalili aktualne prioritete in prihajajoče izzive na področju znanosti v letu 2021, zato bodo številni dogodki tematsko obarvani s predstavitvijo izhodišč raziskovalno-inovacijske strategije 2021–2030.

Osrednji dogodek ostaja podelitev državnih nagrad in priznanj na področju znanosti, to so: Zoisova nagrada, Zoisovo priznanje, Puhova nagrada, Puhovo priznanje in priznanje Ambasador znanosti Republike Slovenije v letu 2020, ki bodo letos potekale 1. decembra 2020.

V okviru dogodkov Mesca znanosti 2020 bomo združili prizadevanja tudi z dogodki v okviru Evropske noči raziskovalcev, ki se bodo odvijali med 27. oktobrom in 27. novembrom 2020. Napovedujemo tudi posvet Komisije za enakost na področju znanosti, ki bo tokrat obravnavala vprašanja s področja znanosti in etike.

Posebno mesto bomo namenili različnim nacionalnim predstavitvenim dogodkom za okvirni program Obzorje Evropa, kjer se bodo deležniki in potencialni upravičenci seznanili z novo strukturo in prioritetami programa, vsebinskimi opisi in usmeritvami t.i. misij, ustrezno organiziranostjo nacionalnih kontaktnih oseb ter identificirali priložnosti za nadaljnjo krepitev znanosti in inovacij v Sloveniji. Osrednji nacionalni dogodek, ki bo predstavljal zagon programa Obzorje Evropa, ter gostil posebno spletno delavnico Evropskega raziskovalnega sveta (ERC), načrtujemo za 7. december 2020.

Proti koncu leta bomo tudi letos skupaj z društvom VTIS sodelovali pri organizaciji 5. Simpozija slovenskih raziskovalcev v tujini. Letos bo med 21. in 22. decembrom ter bo razdeljen na osrednjo okroglo mizo in pet tematskih panelov.

Skladno z aktualnimi razmerami se dogodki letos v veliki večini selijo na splet in bodo organizirani kot virtualne razprave in delavnice. V primeru izboljšanja epidemioloških razmer v mesecu decembru bomo preučili možnosti, da se vsaj nekateri dogodki izvedejo v hibridnem formatu.

Osnutek programa.