Skoči do osrednje vsebine

Obiski pacientov pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti v času epidemije

Na Ministrstvu za zdravje smo za varovanje zdravja pacientov in zaposlenih pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti izdali navodila za omejevanje oziroma prepoved obiskov pacientov.

Mag. Klavdija Kobal Straus, vršilka dolžnosti generalnega direktorja na Direktoratu za dolgotrajno oskrbo, je pojasnila: »Zavedamo se, da so ukrepi strogi, vendar naj poudarim, da so nujni in potrebni, da se širjenje virusa omeji, paciente, uporabnike v sistemu zdravstva in tudi zaposlene pa obvaruje pred okužbo z virusom SARS-CoV-2. Vse izvajalce zdravstvene dejavnosti, tudi socialno varstvene zavode  tako kot v prvem valu epidemije pozivamo, da ukrepe sprejemajo sorazmerno. V primeru ukrepa prepovedi obiskov naj ob strokovni in etični presoji ter upoštevanju vseh preventivnih ukrepov, dopuščajo izjeme v primerih, ko je prisotnost svojcev potrebna zaradi učinkovite komunikacije s pacientom ali uporabnikom in v drugih primerih po presoji zdravnika oziroma odgovorne osebe za področje zdravstvene nege.«

Izvedba obiskov naj bo vnaprej dogovorjena med izvajalcem zdravstvene dejavnosti, pacientom oziroma uporabnikom in obiskovalcem. Za  izvajanje obiskov se uredi mesto vstopa obiskovalcev v zgradbo, kjer se preverjanja zdravstveno stanje in epidemiološke razmere pri obiskovalcih, se obiskovalca seznani s preventivnimi ukrepi za preprečevanje prenosa virusa SARS-CoV-2, ki naj jih obiskovalci dosledno upoštevajo ves čas trajanja obiska ter dogovori o polju gibanja obiskovalca v zgradbi in prostoru obiska. Vsak posameznik šteje. Nevestno ravnanje, neupoštevanje priporočil ne ogroža zgolj posameznika, ampak širšo družbo, tveganje za zbolevanje ranljivih skupin prebivalstva in tveganje za zbolevanje zdravstvenih delavcev in sodelavcev in posledično težjo dostopnost do potrebnih storitev.

Izvajalci zdravstvene dejavnosti morajo na varen način organizirati tudi izvajanje vzgojno izobraževalnih aktivnosti z vidika ozaveščanja o pomenu in načinu doslednega izvajanja teh ukrepov ter zagotoviti možnosti ohranjanja stikov pacientov s svojci ali bližnjimi osebami tudi s pomočjo sodobne tehnologije.