Skoči do osrednje vsebine

Minister dr. Logar na panelu "Smart Money" v okviru vrha pobude Tri morja

Minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar se je danes, na povabilo estonskega zunanjega ministra, v okviru virtualnega predsedniškega vrha pobude Tri morja udeležil panela z naslovom "Smart Money".
skupaj s strokovnim sodelavcem

Minister dr. Anže Logar na virtualnem vrhu Pobude Tri morja | Avtor: Ministrstvo za zunanje zadeve

Udeleženci panela so se v razpravi posvetili Skladu pobude Tri morja, vlogi sodelujočih držav, strateškim čezmejnim infrastrukturnim projektom in pomenu Sklada pri sofinanciranju projektov. Panela so se udeležili zunanji ministri oziroma visoki predstavniki ministrstev za zunanje zadeve držav pobude Tri morja, ki so že vstopile v Sklad ali so se k temu zavezale.

Minister dr. Logar je udeležence opozoril na investicijski razkorak med državami članicami EU, pri čemer gre pri državah srednje in vzhodne Evrope za potrebo po dograditvi transportne, energetske in digitalne infrastrukture. V teh sektorjih potrebuje prostor med Baltikom, Jadranom in Črnim morjem dobro izdelane projekte, ki omogočajo kakovostne povezave v smeri sever – jug.

Minister dr. Logar se je zavzel za razmejevanje med investicijami javnega in zasebnega sektorja, za oblikovanje prioritetnega nabora javnih investicij ter za zagotavljanje njihovega financiranja. Po ministrovi oceni bo zaradi obremenjenosti javnih finančnih virov s posledicami covida-19 potrebno najti alternativne načine financiranja strateških infrastrukturnih investicij v regiji. Pri tem ima svoje mesto tudi Sklad pobude Tri morja. Njegovi pozitivni učinki lahko spodbudijo infrastrukturo in druge projekte v regiji, kar bo pozitivno vplivalo na preostali del EU in soseščino. Hkrati je minister dr. Logar potrdil, da je vlada zaključila notranji postopek odobritve za vstop Slovenije v Sklad pobude Tri morja, za kar bo Slovenska izvozna in razvojna (SID) banka namenila 23 milijonov evrov. Izrazil je tudi upanje, da se bodo Skladu pridružile vse države pobude Tri morja.

Med Slovenijo in državami pobude Tri morja obstaja vzajemna (so)odvisnost. V interesu naše države je kakovostnejša in tesnejša priključitev na infrastrukturne povezave v zaledju. Slovenija pa je za države pobude Tri morja pomembna zaradi svoje geostrateške lege, leži namreč na sečišču dveh panevropskih prometnih koridorjev, pomembno povezavo do prekomorskih destinacij pa tradicionalno predstavlja Luka Koper.