Skoči do osrednje vsebine

Izredni bilten Centra za obveščanje Republike Slovenije

Izredni bilten Centra za obveščanje RS dne 19.10.2020 ob 8.00 o aktiviranju Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh

Dne 19.10.2020 ob 8. uri je Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije na podlagi 84. člena in 85. člena ter v zvezi s 102. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-uradno prečiščeno besedilo, 95/07-ZSPJS –H, 97/10 in 21/18-ZNOrg), Odloka o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 146/20) izdajam

SKLEP

o aktiviranju Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh (verzija 2.0), št. 84200-2/2020/3 z dne 23.7.2020 zaradi COVID-19

 

Zaradi razglašene pandemije COVID-19 in epidemije COVID-19, ker se nezadržno širi koronavirus (SARS-CoV-2) po Sloveniji, ki ogroža zdravje in življenja ljudi ter povzroča druge posledice, ki ogrožajo prebivalce, in realne možnosti, da v zelo kratkem času zajame še večje število ljudi, kar ima lahko velik socialnovarnostni in ekonomski vpliv, se dne 19.10.2020, ob 8. uri aktivira Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, ker je potrebno poleg služb v zdravstveni dejavnosti in drugih služb uporabiti tudi sile in sredstva za zaščito, reševanje in pomoč.

  1. Ministrstvo za zdravje izdaja strokovna priporočila in tekoče obvešča poveljnika CZ RS.
  2. Uprava RS za zaščito in reševanje zagotovi potrebno število strokovnih sodelavcev, ki bodo zagotavljali ustrezno operativno reagiranje glede na razvoj razmer na območju Republike Slovenije in potrebe po zaščiti, reševanju in pomoči ter podporo poveljnikom in štabom CZ.
  3. Vsi organi, ki so določeni v Državnem načrtu zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, so dolžni izvajati aktivnosti iz navedenega načrta ter vsak dan do 17. ure posredovati situacijsko poročilo o aktivnostih in izvedenih ukrepih, po elektronski pošti.
  4. Z aktiviranjem Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh so aktivirani tudi načrti zaščite in reševanja ob pojavu nalezljive bolezni pri ljudeh na ravni regij in občin.
  5. Izpostave URSZR in regijski štabi CZ izvajajo naloge iz njihove pristojnosti v regijah ter dnevno poročajo do 17. ure.