Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo obiskovalcem zaprtih oseb v zavodih za prestajanje kazni zapora in prevzgojnem domu

Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij z namenom zaščite zdravja zaprtih oseb in zaposlenih v zavodih za prestajanje kazni zapora in v prevzgojnem domu ob poslabšanju epidemiološke slike v državi sproti presoja ukrepe, vezane na izvajanje obiskov v zavodih.

Svojce zaprtih oseb in druge obiskovalce obveščamo, da so po načelu sorazmernosti in postopnosti ter glede na prostorske in druge možnosti posameznega zavoda ukrepi in omejitve ob obiskih v zavodih za prestajanje kazni zapora in v prevzgojnem domu trenutno naslednji:

  • obiski zaprtih oseb potekajo z obvezno uporabo zaščitnih mask in so omejeni na 1 odraslo osebo (ponekod zaprte osebe lahko obiščejo tudi otroci),
  • kjer arhitekturne možnosti to dopuščajo, se obiski izvajajo za stekleno pregrado,
  • v oddelkih s svobodnejšim režimom se obiski v čim večji meri izvajajo zunaj,
  • do preklica se ne izvajajo obiski na naslednjih lokacijah: Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor, Prevzgojni dom Radeče, Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje (od 19. 10. 2020 dalje), Polodprti oddelek Slovenska vas in Odprti Oddelek Puščava (od 24. 10. 2020 dalje), Zavod za prestajanje kazni zapora Koper (od 30. 10. 2020 dalje)

Zaprte osebe so za ohranjanje stikov z zunanjim svetom spodbujene k uporabi različnih drugih možnosti.

Obiskovalci zaprtih oseb so se dolžni ravnati v skladu z Odlokom o začasni delni omejitvi gibanja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 143/20), ki začasno prepoveduje prehajanje iz statističnih regij, kjer število na novo okuženih v zadnjih 14 dneh presega 140 na 100.000 prebivalcev.

Od 27. 10. 2020 je v veljavi nov Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 155/20), ki začasno omejuje prehajanje med občinami.

Ob obisku prosimo sledite navodilom zaposlenih, oziroma predhodno pokličite v zavod ter upoštevajte vsa priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.