Skoči do osrednje vsebine

Začetek izdelave prve od celovitih hidrološko hidravličnih študij celotnega porečja Savinje

Direkcija RS za vode je v letošnjem letu sprejela usmeritev, da bomo pričeli celovito pristopati k obravnavi porečij glavnih rek v Sloveniji.
Kot prvi plod teh usmeritev je bila danes s strani Romana Kramerja, direktorja Direkcije RS za vode (DRSV) in Helene Garzarolli, direktorice podjetja IZVO-R, vodilnega partnerja v konzorciju izvajalcev, podpisana pogodba za izdelavo celovite hidrološko hidravlične študije za porečje Savinje.

Fotografija po podpisu pogodbe v prostorih Direkcije RS za vode

Na fotografiji z leve: direktor DRSV Roman Kramer, vodja Sektorja za razvoj in plan DRSV Neža Kodre in direktorica podjetja IZVO-R Helena Garzarolli | Avtor Irena Mraz

Gre za kompleksno študijo, v okviru katere bo izdelana hidrološko hidravlična analiza porečja. Opredeljena bodo potencialna poplavna območja za območje celotnega porečja Savinje (1853 km2), detajlnejše analize poplavnosti s kartami (razredov) poplavne nevarnosti in predlogom ukrepov za identificirana območja. V okviru študije bo porečje analizirano tudi z okoljskega (hidromorfološkega) vidika, saj bodo opredeljeni tudi ukrepi za izboljšanje hidromorfološkega stanja voda, ki so ključnega pomena za doseganje okoljskih ciljev, vezanih na ekološko stanje voda in stanje habitatov.

Ob podpisu pogodbe je direktor DRSV Roman Kramer povedal: »Današnji podpis pogodbe je velik korak k celoviti rešitvi poplavne varnosti na porečju Savinje in istočasno pomeni nadaljevanja postopka Državnega prostorskega načrta poplavne varnosti spodnje Savinjske doline, ki predvideva tudi umeščanje suhih zadrževalnikov.

Glede na nove usmeritve DRSV sporočamo, da je že v pripravi tudi razpisna dokumentacija za izdelavo celovite študije za porečje Vipave. Predvidevamo, da bo razpis objavljen še v letošnjem letu.«

DRSV je aktivno pristopila k projektu digitalizacije, imenovanem eMOP, ki pomeni za direkcijo velik korak v smer, ko bodo postopki potekali precej hitreje in delno avtomatizirano, hkrati pa se bodo kreirale močne baze podatkov s področja voda, ki bodo dostopne tako strokovni, kot laični javnosti. Ob tem je Kramer dodal: »Direkcija bo projekt digitalizacije izkoristila tudi za pripravo, oziroma izdelavo Celovite hidrološko hidravlične študije območja Slovenije. Gre za obsežen projekt, ki bo zahteval veliko dela in časa za izvedbo, a bomo s tem zagotovili, da bodo pokrita vsa porečja in povodja v Sloveniji. Študija bo vključila že vse do sedaj izvedene HH študije in strokovne podlage. Direkcija je že pričela s pripravo projektne naloge.«