Skoči do osrednje vsebine

Minister Tonin poudaril, da so odnosi med Slovenijo in Italijo na obrambnem področju lahko zgled za sodelovanje med zaveznicami

Na povabilo ministra za obrambo Italijanske republike Lorenza Guerinija je bil danes na uradnem obisku v Rimu minister za obrambo Republike Slovenije mag. Matej Tonin. Po sprejemu z vojaškimi častmi v častniškem centru italijanskih oboroženih sil Pij IX. so sledili uradni pogovori med delegacijama, ki sta ju vodila ministra Tonin in Guerini.

Ministra sta uvodoma ocenila dvostransko sodelovanje med državama na obrambnem in vojaškem področju. Po besedah obeh je to sodelovanje odlično in zelo razvejano na več področjih, od skupnega usposabljanja in izobraževanja do izmenjave informacij. Predvsem  je dobro sodelovanje na področju mednarodnih operacij in misij, kjer pripadniki obeh vojsk že vrsto let zelo uspešno sodelujejo pri ohranjanju mednarodnega miru in varnosti. Italija je na tem področju naša dolgoletna in ključna operativna partnerica. V tem okviru je za Slovensko vojsko izrednega pomena logistična podpora italijanskih oboroženih sil. Ministra sta se strinjala, da bi lahko v prihodnje še okrepili skupna usposabljanja za delovanje v mednarodnih operacijah in misijah, s čimer bi še izboljšali delovanje sil na območjih delovanja misij. Minister Tonin je italijanskega kolega seznanil z namenom uravnoteženja prisotnosti naših sil v mednarodnih operacijah in misijah, pri čemer bo Slovenija nekoliko zmanjšala svojo prisotnost na Kosovu. Na drugi strani bomo svojo prisotnost povečali v Maliju. Tako za Slovenijo kot za Italijo je stabilnost v Severni Afriki izjemno pomembna, kajti če zagotavljamo varnost in stabilnost v tej regiji, bo manj migracij, kar vpliva na obe državi, je še povedal minister Tonin. Italijanskemu kolegu Gueriniju je še napovedal, da bomo v misijo Irini patruljno ladjo Triglav napotili takrat, ko bo končano njeno vzdrževanje. To je zlasti za Italijo zelo pomembno. Ministra sta pozdravila tesno sodelovanje obeh držav v regionalnih pobudah, ki prav pod vodstvom Italije ter z znatnim prispevkom Slovenije krepijo regionalno varnost in stabilnost.

V nadaljevanju pogovorov sta ministra pregledala tudi sodelovanje v okviru zavezništva. Italija že vrsto let prispeva svoje letalske zmogljivosti pri zavezniški mirnodobni misiji zagotavljanja nadzora in varovanja slovenskega zračnega prostora. Minister Tonin je italijanskemu kolegu predlagal ponovno delitev radarskih slik med državama in nadaljevanje skupnih usposabljanj na tem področju, kar bo še izboljšalo učinkovitost tega nadzora. Minister Guerini je pobudo sprejel, o zadevi pa se bodo na obeh straneh dogovorili na strokovni ravni in pripravili ustrezen dogovor, ki bi ga lahko čim prej podpisali.

Del pogovorov sta namenila pregledu zmogljivosti obeh držav. Minister Tonin je ministra Guerinija seznanil z načrti glede investicij v opremljanje Slovenske vojske, ki jih bomo zagotovili v okviru Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021–2026, ki je v tretjem branju v Državnem zboru. Naša prednostna naloga v okviru tega načrta je izgradnja srednje bataljonske bojne skupine ter nakup dveh srednjih večnamenskih transportnih helikopterjev in srednjega transportnega letala. Ministra sta se strinjala, da lahko z vojaškimi zmogljivostmi pomagamo tudi pri premagovanju novega koronavirusa, s katerim se trenutno vsi soočamo.

Ministra sta odprla tudi vprašanje migracij in se strinjala, da je sodelovanje dobro ter da bosta obe državi storili vse, da bosta ustavili ilegalne migracije. To lahko naredimo samo s skupnim sodelovanjem, sta se strinjala ministra in povedala, da bosta obe vojski tako slovenski kot tudi italijanski policiji na obeh straneh pomagali, da v čim večji meri zaustavimo ilegalne migracije.

Minister Tonin je sogovornika seznanil  še s pripravami Republike Slovenije in Ministrstva za obrambo na predsedovanje Svetu Evropske unije v drugi polovici leta 2021. Na obrambnem področju smo identificirali tri prednostne naloge našega predsedovanja, in sicer krepitev dialoga na Zahodnem Balkanu, nadgradnjo sodelovanja EU-Nato na področjih kibernetske varnosti, hibridnih groženj in vojaške mobilnosti ter izboljšanje energetske učinkovitosti obrambnega sistema.

Ob koncu pogovorov je minister Tonin povabil ministra Guerinija na naslednje srečanje v Slovenijo.

Zvočni posnetek izjave ministra Mateja Tonina (MP3)

Prepis izjave:

Tonin: sestanek je bil potreben, bil je pa tudi dober. Bistvene stvari, o katerih smo govorili, so naše skupne interesne točke, kjer lahko sodelovanje izboljšamo, kje se medsebojno koordiniramo. Vsekakor sva pa oba poudarila, da je sodelovanje med državama izjemno dobro in da je Italija na obrambnem področju ključni partner Slovenije. Mi smo na številnih misijah in operacijah skupaj, tako da smo drug na drugega močno navezani. Dogovorila sva se konkretno stvar, in sicer izmenjava radarske slike, kar je zelo pomembno za Zahodno Slovenijo in na drugi strani za Italijo. To bodo zdaj naši sodelavci konkretizirali in dogovorila sva se, da v čim krajšem močnem času ta dogovor tudi podpišemo. Drugače smo se usklajevali zlasti glede operacij in misij. Poudaril sem, da želi Slovenija delovati usklajeno in v koordinaciji z našimi partnerji in zavezniki, ker se zavedamo, da smo medsebojno odvisni in da dejanje enega vpliva na drugega. Pogovarjali smo se zlasti o Zahodnem Balkanu, kjer je prisotnih 77 odstotkov slovenskih vojakov, ki delujejo izven meja Slovenije. Tu močno sodelujemo z Italijo. Govorili smo tudi o Iraku, Afganistanu in Libanonu. Moja napoved je bila, da bo Slovenija nekoliko zmanjšala svojo prisotnost na Kosovu. Na drugi strani sem v dogovoru z obrambno ministrico Severne Makedonije, da bodo Makedonci nekoliko povečali svojo prisotnost v Kforju, tako da to ne bo kakorkoli ogrozilo ali spremenilo operativnosti same misije. Napovedal sem, da želimo intenzivneje delati v Maliju, da bomo nekoliko povečali našo prisotnost tam. Tu je tako za Slovenijo kot Italijo stabilnost v Severni Afriki izjemno pomembna, kajti če zagotavljamo varnost in stabilnost v tej regiji, bo manj migracij, kar vpliva na obe državi in na nek način bomo okrepili našo prisotnost tudi v Iraku. Napovedal sem, da ko bo končano vzdrževanje naše patruljne ladje Triglav, bo sodelovanja v misiji IRINI, kar je zlasti za Italijane zelo pomembno. Sestanek ocenjujem kot uspešen, medsebojno smo se uskladili o ključnih misijah in operacijah, kjer sodelujemo in delujemo in dogovorili zelo konkretne stvari.

Vprašanje migracij sva odprla in se strinjala, da je sodelovanje dobro ter da bosta obe državi storili vse, da bosta ustavili ilegalne migracije. To lahko naredimo samo s skupnim sodelovanjem. Odprl sem tudi vse stvari, ki so se zgodile, ko je nekaj vojakov pomotoma zašlo na slovensko stran, tudi domnevni incident na Zahodni meji. Ne za slovensko ne za italijansko stran to ni bil problem, to smo uredili po prijateljski poti, kot prijatelji tovrstne nesporazume oziroma napake tudi urejajo. Tako da s tega vidika kljub temu da so se v preteklosti pojavljali določeni incidenti, ni nobenih težav, kar je spodbudno in je bilo jasno podčrtano. Bosta pa obe vojski ter tako slovenska kot tudi italijanska policija na obeh straneh pomagali, da v čim večji meri zaustavimo ilegalne migracije.

Sodelovanje glede nakupov nove vojaške opreme: Pogovori o teh stvareh so v teku. V tem trenutku Slovenija, zlasti obrambno ministrstvo zbira informacije, kakšne so naše možnosti.