Skoči do osrednje vsebine

Zaključena je oddaja vlog za naložbe v ureditev gozdne infrastrukture

Vlagatelji so vloge lahko oddali do 12. oktobra 2020. Oddanih je bilo 196 vlog v skupni vrednosti 1,7 milijona evrov.

Javni razpis za operacijo "ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2020" iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 je bil objavljen 17. 7. 2020, vloge pa so lahko vlagatelji oddali do vključno 12. 10. 2020. Za ta namen je bilo razpisanih 6,4 milijonov evrov nepovratnih sredstev.

Na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja je bilo oddanih 196 vlog, v katerih so vlagatelji zaprosili za skupno 1,7 milijona evrov. Višina zaprošenih sredstev ne presega razpoložljivih sredstev, zato bodo odobrene vse popolne in ustrezne vloge, ki bodo dosegle vstopni prag točk, določen v javnem razpisu. Izdaja odločb je predvidena do konca februarja 2021.

Podpora je namenjena naložbam v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak. Cilj razpisa je ureditev gozdne infrastrukture z namenom trajnostnega gospodarjenja z gozdovi.

Naziv Datum objave Rok prijave
17. 7. 2020
12. 10. 2020