Skoči do osrednje vsebine

Uspešna akcija slovenskih in avstrijskih meroslovnih inšpektorjev

Predstavniki avstrijskega meroslovnega nadzora The Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (BEV) so skupaj s slovenskimi inšpektorji na meji v Arnoldsteinu organizirali vsesplošno akcijo nadzora merilnih sistemov, ki se uporabljajo na tovornih vozilih za prevoz goriva (avtocisternah).

Slika prikazuje tovorno vozilo za prevoz goriva na katerem so meroslovni nadzorniki, mi prečrpavajo govorilo preko merilnega sistema v drugo vozilo in tako kontrolirajo točnost merilnega sistema.

Nadzor merilnega sistema na tovornem vozilu za prevoz goriva

Predstavniki avstrijskega meroslovnega nadzora The Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (BEV) so 6. 10. 2020, na meji v Arnoldsteinu organizirali vsesplošno akcijo nadzora merilnih sistemov, ki se uporabljajo na tovornih vozilih za prevoz goriva (avtocisternah). 

Zaradi večje učinkovitosti nadzora ter tudi suma nepravilnosti pri merjenju količin goriva pri nekaterih slovenskih avtoprevoznikov, ki pripeljejo gorivo iz Slovenije in ga prodajajo v Avstriji, so k sodelovanju povabili tudi inšpektorje urada za meroslovje iz Slovenije. V akciji je sodelovalo 12 meroslovnih inšpektorjev BEV iz večjih regionalnih uradov ter več policistov. Poleg meroslovnega nadzora merilnih sistemov, ki so ga izvajali inšpektorji BEV in predstavniki urada so pristojni izvajali  tudi vsesplošni nadzor avtoprevoznikov ter  tehnični pregled avtocistern. Uradne postopke nadzora so vodili avstrijski kolegi, predstavniki urada pa smo pri nadzoru sodelovali in nudili strokovno pomoč pri nadzoru slovenskih avtocistern.

V nadzoru je bilo pregledano 28 merilnih instrumentov/sistemov na avtocisternah, od tega je bilo 6 slovenskih. Preskus točnosti merilnih sistemov je bil opravljen pri 5 avtocisternah in pri nobenem merilnem sistemu ni bilo ugotovljenih neskladnosti – merilni sistemi so bili znotraj največjih dopustnih pogreškov. Neskladnost je bila ugotovljena le v enem primeru, kjer je imel merilni sistem odstranjen zaščitni žig, a je kljub temu bil sistem pri preskusu merilne naprave točen oziroma v mejah največjih dopustnih pogreškov.

Skupni nadzor ocenjujemo kot zelo uspešen in učinkovit, še zlasti s stališča možnosti sodelovanja, izmenjave znanja, izkušen ter bolj uspešnega nadzora zavezancev v luči preprečevanja in odkrivanja kršitev.