Skoči do osrednje vsebine

Ukrepi za preprečevanje vnosa in zajezitev virusa SARS-CoV-2 pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti

Na Ministrstvu za zdravje smo zaradi poslabševanja epidemioloških razmer in širjenja okužb med zdravstvenimi delavci pozvali izvajalce zdravstvene dejavnosti, da dosledno izvajajo dodatne ukrepe za preprečevanje vnosa in širjenja virusa SARS-CoV-2.

Minister za zdravje Tomaže Gantar je posebej opozoril, da so ukrepi natančno opredeljeni in da jih je potrebno spoštovati: »Zdravi zdravstveni delavci in sodelavci so bistveni za delovanje zdravstvenega sistema. Ugotavljamo, da se je število zdravstvenih delavcev pri katerih je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2 v zadnjem tednu povišalo, zato smo za izvajalce zdravstvenih dejavnosti še bolj podrobno opredeli vse potrebne ukrepe, ki jih moramo izvajati za preprečevanje vnosa in zajezitev virusa SAR-CoV-2.«

Na Ministrstvu za zdravje smo tako v dokumentih za izvajalce zdravstvene dejavnosti, tudi socialno varstvene zavode, še enkrat povzeli nujne ukrepe za zdravstvene delavce in sodelavce: obvezna je uporaba kirurške maske oziroma druge osebne varovalne opreme, glede na epidemiološke razmere dosledno spremljanje in poročanje zdravstvenega stanja in epidemioloških razmer pri zaposlenih in merjenje telesne temperature. Vsi delodajalci in vsi zaposleni, tudi sodelavci v zdravstvu upoštevajo vsa priporočila preventive prenosa virusa SARS-CoV-2, tudi ukrep fizične distance, kjer je to mogoče.

Zavrnitev vstopa zaposlenemu oziroma umik iz delovnega okolja je pomembno orodje za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev pri delu ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu, kakor tudi pacientov oziroma uporabnikov.  Zaposlenega se zavrne v primeru, če ima zaposlen kateregakoli  od v vprašalniku navedenih znakov ali simptomov (npr. če je bila izmerjena telesna temperatura 37,5° C ali več) oziroma je pri njem prisoten sum na okužbo z virusom SARS-CoV-2 ter če je bil zaposleni v tveganem stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba z virusom SARS-CoV-2. Takoj se obvesti nadrejenega in se ga neposredno usmeri na odvzem brisa na COVID-19, ki je urejen v okviru zdravstvene ustanove oziroma prek osebnega zdravnika. Zaposleni je do znanega rezultata doma oziroma je obravnavan kot pacient.

Ključnega pomena za varnosti in zdravja zaposlenih pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti je tudi obveščanje in usposabljanje delavcev za preprečevanjem in obvladovanjem prenosa virusa SARS-CoV-2 ter zagotavljanje  ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi.