Skoči do osrednje vsebine

Minister za obrambo in župan Občine Brežice podpisala dodatek k dogovoru o medsebojnem sodelovanju

Minister za obrambo mag. Matej Tonin in župan Občine Brežice Ivan Molan sta danes na gradu Brežice podpisala dodatek k Dogovoru o medsebojnem sodelovanju v zvezi s projektom posodobitve vojaškega letališča Cerklje ob Krki.

V podpisu dodatka št. 3 k Dogovoru o medsebojnem sodelovanju v zvezi s projektom posodobitve vojaškega letališča Cerklje ob Krki iz Uredbe o Državnem prostorskem načrtu za letališče Cerklje ob Krki iz leta 2007 je opredeljeno sodelovanje med obrambnim ministrstvom in brežiško občino v letih 2021 in 2022. Tako bo Ministrstvo za obrambo za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo v vsakem od navedenih let namenilo po 370 tisoč EUR, za sofinanciranje nakupa opreme za potrebe civilne zaščite in gasilskih društev pa po 40 tisoč EUR oziroma skupaj v dveh letih 820 tisoč EUR.

Ministrstvo in občina Brežice bosta v naslednjih dveh letih v razmerju 75:25 odstotkov sofinancirali obnovo lokalnih cest v Dolenji Pirošici in na cesti Cerklje – Črešnjice, obnovo lokalne ceste Velike Malence – Vrhovska vas ter modernizacije javne poti Skopice pa bosta sofinancirali v razmerju 50:50. Na podlagi dodatka k dogovoru bo ministrstvo v letih 2021 in 2022 sofinanciralo nakup opreme za potrebe civilne zaščite in gasilskih društev v skupni višini 80 tisoč EUR.

Minister za obrambo mag. Matej Tonin je po podpisu dodatka k dogovoru dejal, da ministrstvo deluje družbeno odgovorno ter da se želimo s sofinanciranjem v infrastrukturo lokalni skupnosti oddolžiti za prisotnost Slovenske vojske v občini. Minister mag. Tonin je poudaril, da se zavedamo, da je delovanje ministrstva v občini lahko moteč dejavnik, zaradi česar si vodstvo ministrstva prizadeva vplive prisotnosti kompenzirati. Po oceni obrambnega ministra bo 820 tisoč EUR, s katerimi bo Ministrstvo za obrambo sofinanciralo več projektov, pomenilo zelo konkretne vložke v lokalno infrastrukturo, kot tudi v nakup opreme za gasilska društva in Civilno zaščito. »Na takšen način se vzpostavlja dobro sodelovanje med občino in ministrstvom, mi se trudimo, Slovenska vojska se v občini Brežice počuti dobro in sprejeto,« je dejal minister in dodal: »Želim si le, da bi to sodelovanje postalo model tudi za vse ostale občine, kjer je prisotna Slovenska vojska, ter da lokalna skupnost in Slovenska vojska delujeta povezano.«

Župan Občine Brežice Ivan Molan pa je podpis dogovora označil kot posledico uspešnega dolgoletnega sodelovanja med občino in Ministrstvom za obrambo. Kot je povedal, bodo investicije v lokalno infrastrukturo ter reševalno opremo vplivale na kakovostnejše življenje občanov.

Današnji podpis dodatka k dogovoru je rezultat delovnega srečanja, ki sta ga imela minister mag. Matej Tonin in župan Ivan Molan sredi julija letos. Ministrstvo za obrambo je za različne projekte v brežiški občini doslej namenilo približno 4,5 milijona EUR. 

Zvočna posnetka izjav (MP3):

Minister za obrambo mag. Matej Tonin in župan Občine Brežice Ivan Molan pred podpisom dogovora na gradu Brežice

Minister za obrambo mag. Matej Tonin in župan Občine Brežice Ivan Molan pred podpisom dogovora na gradu Brežice | Avtor Metka Grmek, MORS

1 / 3