Skoči do osrednje vsebine

Še dva roka za oddajo vlog na razpis za infrastrukturo namenjeno dnevnim oblikam varstva in začasnim namestitvam za starejše

Ministrstvo je 6. 3. 2020 objavilo Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva in začasnih namestitev za starejše, s katerim bomo zagotovili predvidoma vsaj 30 novih enot za izvajanje dnevnih oblik varstva in začasnih namestitev za starejše. Nove enote bodo starejšim omogočale, da lahko čim dlje ostanejo v domačem okolju, za kar se zavzema tudi minister Janez Cigler Kralj, ki skrb za starejše postavlja na vrh svojih prioritet. Javni razpis je še odprt, naslednji rok za prijavo je 16. 10. 2020, zadnji rok pa 16. 11. 2020.

Upravičeni prijavitelji so javni domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi. Razpis omogoča vzpostavitev vsaj 30 novih enot od tega predvidoma 20 enot za zagotavljanje dnevnih oblik varstva in 10 enot za zagotavljanje začasnih namestitev. Skupno je trenutno dodeljenih 9.013.996,08 evrov, na voljo je še 12.507.493,92 evrov od tega v kohezijski regiji vzhodna Slovenija 7.475.551,26 evrov in v kohezijski regiji zahodna Slovenija 5.031.942,66 evrov.

Izbrani projekti na prvem in drugem roku

V prvem in drugem roku je bilo skupno prijavljenih 15 investicijskih projektov, od tega je pogoje v celoti izpolnjevalo 10 prijaviteljev oziroma projektov. Gre za investicije, ki imajo velik pomen tako za lokalna okolja kot širše. Ministrstvo je za sofinanciranje izbralo projekte, razporejene po obeh kohezijskih regijah. Izbrani projekti skupno prinašajo 142 mest v enotah za izvajanje dnevnega varstva in 60 namestitev v enotah za zagotavljanje začasnih namestitev, slednje število namestitev lahko pomnožimo s 4, kar pomeni 240 namestitev saj se začasne namestitve skladno s Pravilnikom o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev  izvajajo največ 3 mesece.

Zahodna kohezijska regija:

  • Dom upokojencev Sežana - Ureditev dnevnega centra Sežana (dnevno varstvo)
  • Dom upokojencev Nova Gorica - Hiša dobre volje Ajdovščina (dnevno varstvo) in Dnevni center Komen (dnevno varstvo)
  • Dom upokojencev Izola - Vzdrževanje objekta na lokaciji Vila Napoli v Portorožu za naselitev socialnovarstvenih programov Doma upokojencev Izola (dnevno varstvo in začasne namestitve)
  • Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka - Hiša generacij (dnevno varstvo in začasne namestitve)
  • Dom starejših Logatec - Izgradnja in vzpostavitev dnevnega centra v Logatcu (dnevno varstvo)

Vzhodna kohezijska regija:

  • Dom starejših občanov Trebnje - Gradnja dnevnega centra (dnevno varstvo)
  • Dom starejših Lendava - Dnevni center Odranci (dnevno varstvo)
  • Dom starejših občanov Novo mesto - Dnevno varstvo in začasna namestitev v Domu starejših občanov Novo mesto
  • Koroški dom starostnikov - Koroški center skupnostnih storitev KO-RA, Ravne na Koroškem (dnevno varstvo in začasne namestitve) 

Povezava do razpisa