Skoči do osrednje vsebine

Delovanje jedrske elektrarne Krško (NEK) ob naraščanju števila okužb s covid-19

V NEK se že od konca spomladanske epidemije covida-19 pripravljajo na novi val okužb.

Na zahtevo Uprave za jedrsko varnost (URSJV) so v NEK ob koncu prvega vala natančno analizirali vpliv pandemije na delovanje elektrarne. Tveganja, povezana s  ponovnim naraščanjem števila okužb, bodo v prihodnje skušali zmanjšati s potrebnimi zaščitnimi ukrepi skladno z internim Načrtom ukrepov za primer epidemije/pandemije v NEK, ki so ga razvili na podlagi lastnih in tujih izkušenj.

V elektrarni izvajajo vse potrebne ukrepe, da osebje, ki je nujno potrebno za varno obratovanje elektrarne, ne prihaja v stik z drugimi in se na ta način prepreči širjenje okužbe ob upoštevanju vseh splošnih ukrepov kot so razdalja, razkuževanje in uporaba mask.

V elektrarni se pospešeno pripravljajo na redni remont z menjavo goriva v aprilu 2021, ki ga načrtujejo v polnem obsegu. Hkrati se zaradi tveganj, ki jih predstavlja širjenje okužb covid-19, pripravljajo tudi na morebitno krčenje obsega remonta, če bi bilo to potrebno. V NEK ocenjujejo, da bodo večino ključnih aktivnosti, kot so menjava goriva in vse nujne vzdrževalne dejavnosti, lahko izvedli samostojno s svojimi ekipami. Predvsem skušajo oceniti pomembnost dejavnosti, kjer za izvedbo potrebujejo zunanje izvajalce, ki so pogosto iz tujine. V pripravi je nova revizija Načrta ukrepov za primer epidemije/pandemije, ki bo bolj podrobno določala ukrepe za uspešno pripravo in izvedbo remontov v času epidemij/pandemij.

URSJV dnevno spremlja stanje v elektrarni in opravlja načrtovane inšpekcije.