Skoči do osrednje vsebine

Sporočilo Uprave za jedrsko varnost v zvezi z drugim valom koronavirusa (COVID-19)

Sporočilo Uprave za jedrsko varnost v zvezi koronavirusom (COVID-19) vsebuje informacije za stranke in obvestilo o delovanju uprave v času poostrenih ukrepov za zajezitev širjenja virusa.

Delovanje Uprave za jedrsko varnost: uprava je sprejela ukrepe za zajezitev širjenja koronavirusa. Na sedežu uprave je minimalno število ljudi, ostali delamo od doma. Svoje delo skušamo zagotavljati čimbolj nemoteno, pri čemer vas naprošamo, da upoštevate naslednja navodila:

  • Uprava za jedrsko varnost odsvetuje vsem, da neposredno prihajajo v prostore uprave. Svetujemo, da vsa vprašanja zastavite preko telefona na 01 472 11 00 ali preko naše elektronske pošte, ki jo redno uporabljamo in nanjo ažurno odgovarjamo.
  • Vloge in zahtevke nam normalno pošiljate preko pošte tako kot do sedaj. V ta namen lahko uporabite obrazce za vloge, ki so dostopni pod zavihkom Storitve na spletni strani Uprave za jedrsko varnost.
  • Če kdo meni, da mora nujno priti v prostore Uprave za jedrsko varnost, lahko to stori samo ob predhodni najavi in potrditvi s strani Uprave za jedrsko varnost ter ob upoštevanju vseh ukrepov Nacionalnega inštituta za javno zdravje glede preprečevanja širjenja koronavirusa.

Pomembno za upravljavce jedrskih objektov in uporabnike virov sevanj: Če ocenjujete, da bo zaradi ukrepov, ki se sprejemajo za zajezitev širjenja koronavirusa, prišlo pri opravljanju dejavnosti v vaši organizaciji do težav, ki bi lahko vplivale na jedrsko ali sevalno varnost, prosimo, da to javite delavcu v pripravljenosti na Upravi za jedrsko varnost na telefon 041 982 713, še preden so izpolnjeni pogoji za uporabo vašega načrta v primeru izrednega dogodka. Če so pogoji izpolnjeni, ukrepajte po vašem načrtu v primeru izrednega dogodka.

Delovanje jedrskih objektov in uporabnikov virov sevanja: Vsi jedrski objekti so sprejeli ustrezne ukrepe za nemoteno delovanje. Jedrska elektrarna Krško skrbi, da nujno osebje ne prihaja v stik z drugimi in izvaja stroge ukrepe za preprečitev širjenje okužbe, da bi zagotovili jedrsko varnost in tudi nemoteno delovanje. Uprava za jedrsko varnost dnevno spremlja stanje v elektrarni. Pri obratovanju raziskovalnega reaktorja TRIGA upoštevajo vsa priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki jih nadzira interna služba. Reaktor nadzira dežurna ekipa, ostali delajo od doma. Centralno skladišče radioaktivnih odpadkov obratuje. Uporabniki virov sevanja delujejo skladno s svojimi in splošnimi navodili.