Skoči do osrednje vsebine

Izšel je 4. zvezek Vodnika po urbarjih Arhiva Republike Slovenije

Izšel je 4. zvezek Vodnika po urbarjih Arhiva Republike Slovenije, ki nudi vpogled v zbirko urbarjev na mikrofilmskih in digitalnih kopijah in urbarje v raznih fondih in zbirkah.

Naslovna stran 4. zvezka vodnika po urbarjih.

Naslovnica 4. zvezka vodnika. | Avtor: Arhiv Republike Slovenije

4. zvezek Vodnika po urbarjih Arhiva Republike Slovenije

Izšel je 4. zvezek Vodnika po urbarjih Arhiva Republike Slovenije, ki sta ga pripravili Danijela Juričić Čargo in Lilijana Žnidaršič Golec. Drugače kot v prvih treh zvezkih iz let 2005, 2009 in 2013 so v 4. zvezku vodnika večji del popisane mikrofilmske in digitalne kopije urbarjev, ki jih arhiv hrani v dveh zbirkah: v Zbirki mikrofilmskih kopij in Zbirki digitalnih posnetkov arhivskega gradiva za slovensko zgodovino.

Manjši delež v tem zvezku predstavljajo urbarji v fizični obliki, ki smo jih odkrili po letu 2013 ali pridobili na novo. Po vsebini in zunanji podobi izstopa nedavno v Trstu kupljeni urbar graščin Školj in Razdrto iz leta 1687. Med urbarji, katerih mikrofilmi so uporabnikom na voljo v čitalnici arhiva, prevladujejo urbarji s podatki za Posočje in Goriška brda za čas od začetka 16. do konca prvega desetletja 19. stoletja. Izvirnike hrani Pokrajinski arhiv v Gorici Sledijo zgodnjenovoveški urbarji za (gornje) Prekmurje, shranjeni v Madžarskem nacionalnem oziroma državnem arhivu v Budimpešti.

Objava pričujočega zvezka pomeni tudi pomembno spodbudo k raziskovanju starejše posestne in gospodarske zgodovine Goriške, Prekmurja in nekaterih drugih delov Slovenije. Zainteresiranim uporabnikom v primeru mikrofilmanih urbarjev tako ne bo treba odhajati v tujino, ampak jih bodo lahko preučevali na kakovostnih mikrofilmskih čitalcih v arhivski čitalnici.