Skoči do osrednje vsebine

Redna letna izmenjava informacij na področju jedrske in sevalne varnosti z delegacijo Republike Avstrije

Letošnji sestanek s predstavniki Republike Avstrije na podlagi sklenjenega sporazuma o zgodnjem obveščanju in izmenjavi informacij iz področij jedrske in sevalne varnosti, ki je bil načrtovan v Celovcu, je zaradi covida-19 potekal v obliki video konference.

Dogodek, ki je bil sprva načrtovan kot dvodnevno srečanje 6. in 7. oktobra v Celovcu, je gostitelj zaradi poslabšanja epidemioloških razmer v obeh državah organiziral na daljavo. Avstrijsko delegacijo je vodil g. Ronald Sturm, vodja oddelka za trajnost in energijo Zveznega ministrstva za Evropo, integracijo in zunanje zadeve, slovensko pa direktor Uprave za jedrsko varnost Igor Sirc.

Udeleženci so si že predhodno izmenjali informacije, izkušnje in novosti na področjih zakonodaje, radiološkega monitoringa, pripravljenosti na izredne dogodke, ravnanja z radioaktivnimi odpadki, obratovanja raziskovalnih reaktorjev in Jedrske elektrarne Krško. Sestanek je bil organiziran 6. oktobra in je potekal v obliki vprašanj in odgovorov na že pripravljeno gradivo, ki so ga udeleženci preučili vnaprej.

Med pomembnejšimi vsebinskimi poudarki velja omeniti začetek veljavnosti novega avstrijskega zakona o sevalni varnosti, prenos več pristojnosti na avstrijsko Zvezno ministrstvo za zaščito podnebja, okolje, energijo, mobilnost, inovacije in tehnologijo ter nadaljevanje posodabljanja avstrijskega državnega centra za obdelavo radioaktivnih odpadkov v Seibersdorfu. Slovenija je med drugim poročala o aktualnem stanju projekta izgradnje novega suhega skladišča za izrabljeno jedrsko gorivo v Vrbini pri Krškem in o obratovanju Jedrske elektrarne Krško ter izvajanju programa varnostne nadgradnje elektrarne. Obe državi v letu 2022 pričakujeta misijo ARTEMIS Mednarodne agencije za atomsko energijo za pregled programov ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom.  

Naslednje srečanje, ki bo že triindvajseto po vrsti, bo v letu 2021 gostila Uprava za jedrsko varnost.