Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo obiskovalcem zaprtih oseb v zavodih za prestajanje kazni zapora in prevzgojnem domu

Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij v okviru prizadevanj za ohranjanje in zaščito zdravja zaprtih oseb in zaposlenih skrbno spremlja epidemiološke razmere v državi in v posameznih lokalnih skupnostih.

Ob poslabšanju epidemiološke slike bomo sproti presojali ukrepe, vezane na izvajanje obiskov v zavodih. Ukrepi se bodo izvajali postopoma glede na obseg bolezni v državi.

V Načrtu izvajanja ukrepov v Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij v kriznih razmerah epidemije oziroma pandemije koronavirusa SARS-CoV-2, je opredeljeno, da se glede na obseg širjenja bolezni ukrepi stopnjujejo.

Stopnje in načini ukrepanja ob obiskih:

  1. Obvezna uporaba zaščitnih mask
  2. Zmanjšanje števila obiskovalcev ob enem obisku na eno osebo
  3. Vsi obiski za stekleno pregrado
  4. Prepoved vseh obiskov

V primeru stopnjevanja ukrepov (še posebej v primeru morebitne prepovedi obiskov) bodo zaprte osebe za ohranjanje stikov z zunanjim svetom spodbujene k uporabi različnih alternativnih možnosti, ki so že ali še bodo na razpolago (dopisovanje, telefonski stiki, video telefonski stiki). Uporaba video telefonskih stikov bo v prihodnje v uporabi v skladu z možnostmi in po vnaprej določenih postopkih, s katerimi bodo zaprte osebe pravočasno seznanjene.

Vsi ukrepi se izvajajo z namenom zaščite življenja in zdravja v zavodih za prestajanje kazni zapora in v prevzgojnem domu.

Organizacija obiska je odvisna od prostorskih in drugih možnosti posameznega zavoda, zato ob obisku prosimo sledite navodilom zaposlenih, oziroma predhodno pokličite v zavod.

Vse obiskovalce znova naprošamo, da upoštevate vsa priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter da v primeru bolezenskih znakov do nadaljnjega ne prihajate na obisk v zavode za prestajanje kazni zapora in prevzgojni dom in s tem preprečite morebitne okužbe s koronavirusom.