Skoči do osrednje vsebine

Javna obravnava predloga Pravilnika o tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati sefi in video elektronska identifikacijska sredstva oziroma sredstva, ki omogočajo identifikacijo stranke na podlagi njenih biometričnih značilnosti

Na Državnem portalu Republike Slovenije eUprava, v rubriki eDemokracija je bil 8. 10. 2020 objavljen predlog Pravilnika o tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati sefi in video elektronska identifikacijska sredstva oziroma sredstva, ki omogočajo identifikacijo stranke na podlagi njenih biometričnih značilnosti (EVA 2017-1611-0010).

Pravilnik se izdaja na podlagi petega odstavka 30. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16, 81/19 in 91/20). Zakon v navedenem členu določa, da minister, pristojen za finance, s pravilnikom določi minimalne tehnične pogoje, ki jih morajo izpolnjevati sefi in video elektronska identifikacijska sredstva oziroma sredstva, ki omogočajo identifikacijo stranke na podlagi njenih biometričnih značilnosti.

Za namen preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma predlog pravilnika ureja minimalne tehnične pogoje za sefe, do katerih se lahko dostopa 24 ur na dan na avtomatiziran način prek posebnih terminalov, ki izključujejo prisotnost uslužbencev zavezancev.

Vabimo vas, da podate pripombe in predloge na pravilnik najkasneje do vključno 9. 11. 2020 preko portala eUprava.