Skoči do osrednje vsebine

Začetek nujno potrebne obnove vozišča ceste G2-104 Trzin-LJ (Črnuče)

Direkcija za infrastrukturo bo 8. oktobra 2020 pričela z obnovo vozišča ceste G2-104/0295 Trzin-Ljubljana (Črnuče), od km 0,650 do km 3,690 (od Trzina proti Črnučam) in G2-104/0795 Trzin-Ljubljana (Črnuče), od km 0,000 do km 3,691 (od Črnuč proti Trzinu), v skupni dolžini 6,731 metra.

Direkcija je na osnovi rednih pregledov, ki jih izvaja v sklopu rednih vzdrževalnih del in spremljanja stanja na terenu ugotovila, da je vozišče ceste G2-104/0295 Trzin-Ljubljana (Črnuče), od km 0,650 do km 3,690 (od Trzina proti Črnučam) in G2-104/0795 Trzin-Ljubljana (Črnuče), od km 0,000 do km 3,691 (od Črnuč proti Trzinu) dotrajano in poškodovano, vidne so mrežaste razpoke v asfaltu, večji posedki na robovih ceste in kolesnice, ter da je nujno potrebna obnova vozišča. V sklopu del bo izvedena obnova voziščne konstrukcije, ki bo obsegala rezkanje in zamenjavo obrabno-zaporne plasti z novim asfaltom ter globinsko sanacijo posedkov in globljih razpok. Obnovljena bo tudi obstoječa horizontalna prometna signalizacija.

Dela bo izvajalo podjetje Trgograd d. o. o., Litija. Pogodbena vrednost del znaša 1.035.000,00 evrov. Dela bodo zaključena predvidoma do konca meseca oktobra 2020.

Direkcija bo ves čas izvajanja del in vzpostavljene delne zapore skrbela za zagotavljanje ustreznega nivoja varnosti vseh uporabnikov. Na Direkciji si prizadevamo, da bo obravnavana zapora, glede na pričakovane zastoje, zaradi velikih prometnih obremenitev ceste v času del, izvedena optimalno. Po izvedenih delih bo cesta zagotavljala boljšo prometno varnost vseh udeležencev v prometu.

V času del bo vzpostavljena delna oziroma polovična zapora ceste od 8. 10. do 31. 10. 2020.

Na delu vozišča, kjer bodo potekala dela bo promet potekal po enem voznem pasu. V nasprotni smeri bo promet potekal nemoteno po dveh voznih pasovih.

V času vzpostavljene zapore bo zagotovljena prevoznost vseh obstoječih uvozov v industrijsko cono Trzin in k vsem podjetjem ob cesti G2-104 Trzin-Ljubljana (Črnuče), tako da bo njihovo poslovanje potekalo nemoteno. 

Vsem uporabnikom se zahvaljujemo za razumevanje in strpnost.