Skoči do osrednje vsebine

Obisk vlade v Koroški regiji

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je v okviru obiska vlade v Koroški regiji obiskal predvsem socialno varstvene zavode in se seznanil z razmerami na terenu, ki so v luči spopadanja s covid-19 zelo zahtevne. Samo s skupnimi prizadevanji lahko zajezimo in ustavimo virus, je poudaril minister in na stojnici #OstaniZdrav v Slovenj Gradcu državljanke in državljane pozval k samozaščitnemu vedenju, kamor sodi tudi uporaba mobilne aplikacije #OstaniZdrav. Minister je vsem priporočil, naj si naložijo aplikacijo, spoštujejo vse zaščitne ukrepe in tako zaščitijo sebe in druge.

Obisk na Koroškem je minister Janez Cigler Kralj sicer pričel v Domu starejših Slovenj Gradec, kjer je pozdravil vodstvo, zaposlene in stanovalce in se seznanil z njihovimi skupnimi prizadevanji za zdravje in dobro počutje stanovalcev. Minister se je (bo) o razmerah v socialno varstvenih zavodih pogovarjal tudi v Domu starejših občanov Hmelina v Radljah ob Dravi in v Domu starejših občanov Prevalje, popoldan pa bosta z ministrom za zdravje obiskala tudi Center za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Črna, ki je trenutno eno največjih žarišč.

V teh dneh v CUDV Črna prihajajo dodatne kadrovske okrepitve, obe ministrstvi nudita zavodu tudi vso potrebno pomoč. Sredstva za dodatne kadre v socialno varstvenih zavodih so že zagotovljena in nove zaposlitve so ponekod že v teku. Vlada bo s sprejemom petega proti korona zakona zavodom pomagala tudi z nabavo zaščitne opreme za zaposlene in s sredstvi za nadomestitev izpadlega dohodka zaradi nezasedenih mest.

Čeprav so trenutno vsa prizadevanja v CUDV Črna usmerjena v preprečevanje širjenja okužb, pa je CUDV Črna tudi nosilec projekta deinstitucionalizacije. Projekt bo omogočil, da se del uporabnikov zavoda ob ustrezni podpori vrne oziroma preseli nazaj v skupnost in s tem omogoči čimbolj samostojno življenje ter vključujoče udejstvovanje v družbi in skupnosti. Projekt se bo izvajal v okviru Operativnega program za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2020-2023.  

Stanovanjske skupine bodo vzpostavljene v šestih koroških občinah, kjer se bo kupilo 13 parcel in na njih gradilo 13 novogradenj. Za investicije bo namenjenih okvirno 5.000.000,00 evrov, in sicer iz evropskih sredstev 80% in deleža iz proračuna Republike Slovenije 20%.