Skoči do osrednje vsebine

Nova prelomnica na poti k ureditvi Jernejevega kanala

Direkcija RS za vode je sredi septembra Okolju Piran izdala vodno dovoljenje za rabo vode za pristanišče za posebne namene – krajevno pristanišče v Jernejevem kanalu (komunalni privezi), ki je v sredo, 7. 10. 2020, postalo tudi pravnomočno. S tem se bo lahko začelo urejati območje s privezi v Jernejevem kanalu.
Pogled na plovila v Jernejevem kanalu

Jernejev kanal | Avtor: Irena Mraz

Zdaj je na potezi Okolje Piran, ki bo moralo odstraniti divje priveze in v skladu z načrtom, ki ga mora pripraviti v roku enega leta, to območje tudi ustrezno urediti. Vodno dovoljenje določa pogoje, ki jih mora imetnik vodne pravice pri snovanju načrta upoštevati, in ne dopušča dosedanje stihije. Če bo načrt pogoje upošteval, bo DRSV izdala vodno mnenje oziroma vodno soglasje za poseg na vodnem zemljišču.

DRSV je v vodnem dovoljenju, ki velja do 31. 8. 2050, predvidela ureditev do 280 privezov, s katerimi bi upravljalo Okolje Piran. Gre za postopek urejanja (odstranjevanje in gradnja novih privezov), ki lahko traja do največ pet let. V tem času mora imetnik vodne pravice začeti z rabo vode, zato DRSV pričakuje, da bo Okolje Piran z deli pričelo že v letu 2021.

Gre za desni breg Jernejevega kanala, kjer so že sedaj plovila, in ne za zaščiten levi breg Jernejevega kanala, kjer DSRV že izvaja dela zaščite vodnega brega. Izvajalec bo moral pri urejanju tega območja tesno sodelovati s Krajinskim parkom Sečoveljske soline, ki se nahaja v neposredni bližini.