Skoči do osrednje vsebine

Minister Tonin poudaril, da vlada z obiskom Koroške sporoča, da Koroška ni tam daleč, ampak je blizu našega srca, je sestavni del Slovenije

Prisotnost Ministrstva za obrambo se v Koroški regiji izkazuje predvsem skozi sistem zaščite in reševanja, saj prav naravne in druge nesreče predstavljajo glavne izzive s področja pristojnosti Ministrstva za obrambo v tej regiji. To so bile tudi glavne točke obiska ministra mag. Mateja Tonina v okviru vladnega obiska v Koroški regiji.

V zadnjih nekaj letih je bilo v tej regiji nekaj več kot 900 naravnih in drugih nesreč, pri čemer je bilo največ požarov in prometnih nesreč, sledijo delovne nesreče, nesreče v gorah, poplave in neurja ter plazovi. Iz povprečja izstopajo leta 2012, 2014 in 2017:

  • poplave novembra 2012 – ocenjena škoda 65.557.973 evrov, ocenjeni intervencijski stroški 1.266.900 evrov;
  • žled februarja 2014 – ocenjena škoda 642.945 evrov in v gozdovih 3.655.373 evrov, ocenjeni intervencijski stroški 378.800 evrov;
  • vetrolom decembra 2017 – ocenjena škoda 5.781.436 evrov, ocenjeni intervencijski stroški 400.000 evrov.

Enega izmed resnejših virov ogrožanja v regiji predstavlja jez Sobota, ki se nahaja neposredno ob meji na avstrijski strani in napaja Hidroelektrarna (HE) Golica v avstrijskem mestu Labot. Ob poplavnem valu, ki bi nastal kot posledica porušenja jezu, bi bilo ogroženih več kot 2.000 ljudi v štirih občinah (Muta, Radlje ob Dravi, Vuzenica in Podvelka). Omenjena grožnja je pod nadzorom. V Regijskem centru za obveščanje Slovenj Gradec, ki ga je minister danes obiskal, spremljajo podatke o višini vode ter pretokih v turbini in na samem jezu. V alarmni sistem s posebnim alarmnim znakom za nevarnost poplavnega vala je povezanih 15 siren. Za primer porušitve jezu HE Golica je izdelan poseben regijski načrt zaščite in reševanja.

Kot je po predstavitvi povedal minister Tonin, jez ob hidroelektrarni Golica predstavlja posebno nevarnost za štiri občine in vsaj 2.000 prebivalcev. »Danes smo se o tem kar obsežno pogovarjali, tudi o tem, kako še naprej dobro sodelovati z Avstrijci, kako poskrbeti za to, da bi bilo v primeru nesreč, nepredvidljivosti, terorističnih napadov poskrbljeno za to, da bi bilo obveščanje in alarmiranje pravočasno ter da bi bile naše službe primerno opremljene za tovrstno reševanje.«

Sistem zaščite in reševanja v Koroški regiji zajema prostovoljne gasilce (31 prostovoljnih gasilskih društev in dve prostovoljni industrijski društvi), poklicno gasilsko enoto ter tri gasilske enote širšega pomena. Med obiskom na Koroškem je v Radljah ob Dravi obiskal tamkajšnjo enoto širšega pomena, kjer so ministru predstavili njihovo delovanje in prihodnje načrte. V regiji delujeta tudi gorska reševalna služba in Civilna zaščita, medtem ko ostale enote (kinologi, potapljači, jamarji, NUS) območje Koroške pokrivajo iz drugih regij, predvsem iz Celja in Maribora.

Minister je poudaril, da naše gasilstvo temelji na prostovoljstvu in da je to tisto, kar ga dela množičnega in močnega, zaradi česar smo uspešni. Naši gasilci so dobro organizirani, imajo dober sistem izobraževanja in usposabljanja, zaradi tega imamo v Sloveniji številne gasilske enote, ki v tistih kritičnih trenutkih posredujejo in zaradi česar se lahko na njih vedno zanesemo. Gre za kombinacijo prostovoljstva in profesionalnega pristopa pri izobraževanju in usposabljanju – to pa je tisto, kar dela Slovenijo uspešno na področju zaščite, reševanja in pomoči, je še povedal minister Tonin.

Obisk je nadaljeval v Radljah ob Dravi, kjer je obiskal gasilsko enoto širšega pomena in si ogledal regijski gasilski poligon. Prostovoljno gasilsko društvo Radlje ob Dravi je osrednja gasilska enota III. kategorije v Občini Radlje ob Dravi in obenem gasilska enota širšega pomena na območju Občin Muta, Vuzenica, Podvelka, Ribnica na Pohorju in Radlje ob Dravi. V društvo je včlanjenih 158 članov, operativna enota šteje 42 gasilk in gasilcev. Letno posredujejo na okoli 100 intervencijah, od katerih prevladujejo prometne nesreče, naravne in druge nesreče ter požari.

Regijski gasilski poligon je bil zgrajen leta 2018 in je namenjen usposabljanju gasilcev ter ostalih enot zaščite in reševanja za Koroško regijo in tudi širše. Na poligonu je mogoče izvajati več vrst vaj in scenarijev, ki se pojavijo tudi v resničnih reševalnih akcijah. Poligon se uporablja tudi za pristajanje helikopterja v sistemu reševanja HNMP, kar je izrednega pomena za ta del Koroške, ki je zelo slabo prometno povezan s preostalimi deli države.

Tretji del obiska na Koroškem je minister namenil uspešnemu podjetju Bijol iz Vuzenice. Ministrstvo za obrambo s podjetjem dobro sodeluje že vrsto let, predvsem pri nadgradnjah vozil za potrebe Slovenske vojske in Civilne zaščite ter tudi gasilcev. Ministra Tonina so seznanili s programom  njihove proizvodnje, saj je to eno izmed vodilnih podjetij v Sloveniji za kamionske nadgradnje in prodajo opreme za dvigovanje tovora. Ob obisku podjetja si je minister ogledal tudi proizvodnjo ter delo na vozilih Slovenske vojske in Civilne zaščite.

Slovenska vojska na tem delu Slovenije nima večjih infrastrukturnih objektov, je pa ministrstvo lastnik nekaterih nepremičnin, ki povečini izhajajo iz obdobja nekdanje države. Slednje so v veliki meri neperspektivne, potrebne prenove in so v postopku prodaje.

Kot je ob koncu svojih obiskov ocenil minister, je bil z videnim in predstavljenim tako v Regijskem centru v Slovenj Gradcu kot tudi v Radljah ob Dravi zadovoljen. Gasilci v tej regiji so visokousposobljeni, tudi njihova tehnika je na visoki ravni, celo več od predpisanega, za kar jim je vsekakor treba čestitati. Izrekel je tudi zahvalo lokalnim skupnostim, ki so v vsem tem času tako intenzivno vlagale v gasilce, predvsem pa gasilcem, da so se usposobili in opremili ter da učinkovito delajo. Povedal je še, da je vlada obisk na Koroškem začela s posvetom o Koroški tako, da so vsi resorji poročali o trenutnih razmerah na Koroškem. Tako imamo celostno sliko, identificirali smo problematične točke, ministri so dobili zelo natančna navodila, kje je treba v prihodnje postopke pospešiti, da se te težave odpravijo, je še poudaril minister ter svoje vtise z obiska strnil z naslednjo mislijo: »Na nek način je vlada z današnjim obiskom Koroške kot prvim obiskom neke regije sporočila, da Koroška ni tam daleč, ampak je blizu našega srca, je sestavni del Slovenije.«

V popoldanskem delu obiska je v centru Raven na Koroškem obiskal stojnico Ostanimo zdravi, v večernem delu pa se je pridružil ostalim ministrom in predsedniku vlade na javni tribuni ob koncu prvega vladnega obiska Koroške regije v Mežici.

Video posnetek - analiza ogrožanja jezu Sobota (youtubeMORS)

Zvočni posnetek izjave ministra Tonina (MP3)

Prepis zvočnega posnetka:

Najprej naj povem, da sem zelo zadovoljen z videnim tukaj v Radljah ob Dravi. Gasilci so visoko usposobljeni, tudi njihova tehnika je na visoki ravni, celo več od predpisanega, za kar jim je vsekakor treba čestitati – lokalni skupnosti, ki je v vsem tem času tako intenzivno vlagala v gasilce, predvsem pa gasilcem, da so se usposobili, opremili in da učinkovito delajo. Večkrat me kolegi ministri po Evropi vprašajo, kako je možno, da imamo v Sloveniji tako dober in učinkovit sistem gasilstva. Večkrat poudarim, kar se kaže tudi v Radljah ob Dravi, da naše gasilstvo temelji na prostovoljstvu, to je tisto, kar ga dela množičnega in močnega, zaradi česar smo uspešni. Naši gasilci so dobro organizirani, imajo dober sistem izobraževanja in usposabljanja, zaradi tega imamo v Sloveniji številne gasilske enote, ki v tistih kritičnih trenutkih posredujejo in zaradi česar se lahko na njih vedno zanesemo. Skratka gre za kombinacijo prostovoljstva in profesionalnega pristopa pri izobraževanju in usposabljanju – to je tisto, kar dela Slovenijo uspešno.

Hidroelektrarna Golica predstavlja poosebno nevarnost za štiri občine in za vsaj 2000 prebivalcev. Danes smo se o tem kar obsežno pogovarjali, tudi kako še naprej dobro sodelovati z Avstrijci, kako poskrbeti za to, da bi bilo v primeru nesreč, nepredvidljivosti, terorističnih napadov poskrbljeno za to, da bi bilo obveščanje in alarmiranje pravočasno in da bi bile naše službe primerno opremljene za tovrstvo reševanje. Poleg tega na Ministrstvu za obrambo pripravljamo poseben projekt v okviru evropskih sredstev, ki so Sloveniji na razpolago. Predvidevamo, da bomo v prihodnjih letih počrpali 110 milijonov evrov evropskega denarja. Namenili ga bomo za za Nacionalni center civilne zaščite, kjer bomo pod eno streho zbrali vse reševalne službe ter s tem na novo raven spravili upravljanje ob naravnih in drugih nesrečah. Poleg tega je predvideno, da bomo iz tega denarja zgradili poseben center za izobraževanje in usposabljanje gasilcev v primeru poplav in nesreč, povezanih z vodo, kar bo pomenilo še en korak k večji usposobljenosti. Tretja stvar, ki je pomembna za to regijo je, da bomo s specialnimi vozili opremljali območja, gasilske enote širšega pomena in podobno s specialno tehniko. V prihodnjih letih bomo poskrbeli, da bodo naši gasilci ustrezno tehnično opremljeni za soočanje z nevarnostmi in pa tudi, da bodo primerno usposobljeni.

Vlada je jutro začela s posvetom na Koroškem o Koroški tako, da so vsi resorji poročali o trenutnih razmerah na Koroškem. Tako imamo celostno sliko, identificirali smo problematične točke, ministri so dobili zelo natančna navodila, kje je treba v prihodnje postopke pospešiti, da se te težave odpravijo. Na nek način pa je vlada z današnjim obiskom Koroške kot prvim obiskom neke regije sporočila, da Koroška ni tam daleč, ampak je blizu našega srca, je sestavni del Slovenije.

Vojska je tista zadnja institucija, ki ukrepa, ko pride do najtežjih stvari. Veste, da smo v vojašnici postavili premično bolnišnico role 2, ki je pripravljena na sprejem obolelih, ko bi odpovedale vse kapacitete. Vidite, da se te zelo intenzivno polnijo. V teh trenutkih je vojska pripravljena pomagati. Po prvem valu, ki smo ga kot država in narod opravili z odliko, smo se poleti nekoliko preveč sprostili, zdaj so tu težave. Stvari nam počasi polzijo iz rok in na vladi smo se pogovarjali, ali nam bo z upoštevanjem osnovnih ukrepov omogočilo, da bomo tudi drugi val preživeli brez večjih pretresov. Če bomo vsi skupaj vložili nek napor, nam lahko uspe. Verjamem, da smo Slovenci sistematični, pridni in natančni in verjamem, da nam lahko uspe.