Skoči do osrednje vsebine

Prenova Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji

Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič s sodelavci se je danes sestala s predsednikom Komisije za preprečevanje korupcije glede prenove Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji, ki predstavlja osnovno strategijo naše države na področju boja proti korupciji.

Udeleženci za delovno mizo med sestankom

mag. Robert Golobinek, mag. Nina Koželj, Matic Zupan, mag. Lilijana Kozlovič, dr. Robert Šumi, Barbara Fürst, Simon Savski | Avtor Alex Dinčič

Sogovorniki so se strinjali, da je k aktivnostim glede prenove tega pomembnega dokumenta treba pristopiti čim prej, saj je obstoječa resolucija že zastarela in izhaja iz ocene stanja, ki je obstajala ob njenem sprejemu leta 2004.

Za izvedbo prenove bo treba izvesti celovito analizo stanja na področju korupcije in integritete v javnem in zasebnem sektorju. Ponovno bo treba ugotoviti, kakšna korupcijska tveganja  so v Republiki Sloveniji v ospredju in kakšen problem v družbi predstavlja korupcija. Na podlagi opravljene analize stanja bo treba določiti nove cilje resolucije in predvideti ukrepe za njihovo doseganje na različnih področjih družbenega življenja

Pripravo resolucije v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije koordinira Komisija za preprečevanje korupcije, pri delu pa bo potrebno sodelovanje vseh vladnih resorjev in drugih deležnikov. Ministrstvo za pravosodje je pripravljeno pri tem konstruktivno sodelovati.