Skoči do osrednje vsebine

Razvrstitev hidroalkoholnih gelov za roke med biocidne oziroma kozmetične izdelke

V trenutnih razmerah, ki so se pojavile zaradi širjenja koronavirusa, se na trgu pojavljajo številni proizvodi z etanolom. Ti proizvodi so na trgu dostopni kot sredstva za dezinfekcijo (biocidni proizvodi), ali pa kot kozmetični proizvodi za »čiščenje«, »higiensko nego«, »higienizacijo« kože, ipd.

Hidroalkoholni geli – kozmetika ali biocidni proizvod

Množica in raznolikost tovrstnih proizvodov povzročata veliko zmede in negotovosti med potrošniki, ki mnogokrat ne razlikujejo med dvoumnimi in zavajajočimi oznakami, predvsem pa ne med njihovimi nameni in učinki. Za razjasnitev in ureditev razmer na trgu, pa tudi kot pomoč podjetjem, ki omogočajo dostopnost in uporabo tovrstnih proizvodov, Urad RS za kemikalije v nadaljevanju podaja naslednja pojasnila:

Za dezinfekcijo, ki jo kot sredstvo za obvladovanje širjenja koronavirusa priporočajo strokovne institucije, so primerni izključno biocidni proizvodi, ki so kot taki registrirani pri Uradu RS za kemikalije in uvrščeni v register biocidnih proizvodov. Le postopek registracije namreč omogoča oceno vseh vidikov, ki zagotavljajo njihovo ustreznost in varnost za uporabnika. Varnost v tem primeru pomeni tudi dokazan učinek na mikroorganizme, ki se doseže z ustrezno koncentracijo IN dovolj dolgim kontaktnim časom, ki je določen na podlagi izvedenega testa učinkovitosti. V skladu z dokazanim učinkom proizvajalec izdela navodila za uporabo. Neučinkovita razkužila uporabniku dajejo lažen občutek varnosti in zaščite in ga s tem še bolj izpostavljajo. Kozmetični proizvodi z visoko vsebnostjo alkohola lahko navajajo biocidni (dezinfekcijski) učinek, vendar zanj praviloma ni nobenih dokazil. Takih proizvodov ni dovoljeno dajati v promet z oznakami in navedbami, ki bi pri kupcih vzbujale vtis, da gre za razkužilo. Zgolj dejstvo, da je tak proizvod priglašen v EU bazo kozmetičnih proizvodov (CPNP), še ne pomeni, da je ustrezen, niti s tem ni brezpogojno opredeljen kot kozmetični proizvod.

Tudi kozmetični proizvodi, ki sicer ne navajajo eksplicitnih »biocidnih« učinkov, lahko pri laičnem potrošniku ustvarijo vtis razkužil, še zlasti, če so opremljeni z navedbami in/ali grafičnimi znaki, ki vzbujajo vtis biocidnih ali celo zdravstvenih učinkov (o visoki vsebnosti etanola, »medi-«, križ, »zaščita pred bakterijami«, ipd). V tem pogledu še posebej izstopajo t. i. hidroalkoholni geli, namenjeni »čiščenju/umivanju«, »higienski negi« ipd. Kozmetični proizvodi so opredeljeni in se lahko dajejo v promet med drugim tudi za čiščenje kože, vendar v primeru hidroalkoholnih gelov ne moremo govoriti o čiščenju, saj pri uporabi ostanejo na koži in umazanijo zgolj prerazporedijo, odstranijo pa je ne. Kadar vsebnost etanola v teh proizvodih presega 60%*, je prevladujoča funkcija etanola dezinfekcija, kar pa jih uvršča med biocidne proizvode in jih je treba kot take registrirati pri Uradu RS za kemikalije.

Eden od pomembnih dejavnikov, ki lahko vpliva na odločanje potrošnikov, je tudi namestitev in predstavitev na mestu prodaje. Urad RS za kemikalije podjetjem, ki te proizvode dajejo na razpolago končnemu uporabniku, priporoča, da kozmetične proizvode, tudi če vsebujejo etanol, na policah ponujajo ločeno od registriranih biocidnih proizvodov.

_______________________________

* Priporočena vrednost NIJZ o vsebnosti alkohola v namenskih razkužilih za preprečevanje širjenja epidemije CoVID-19.