Skoči do osrednje vsebine

Prenehanje uporabe nekaterih aktivnih snovi - obvestilo priglasiteljem

Dne 16. 7. 2020 je bil izdan Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/1036 o zavrnitvi odobritve nekaterih biocidnih aktivnih snovi v biocidnih proizvodih v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012.

Prenehanje uporabe nekaterih aktivnih snovi in uporaba obstoječih zalog biocidnega proizvoda

Dne 16. 7. 2020 je bil izdan Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/1036 o zavrnitvi odobritve nekaterih biocidnih aktivnih snovi v biocidnih proizvodih v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012. Biocidni proizvodi, ki vsebujejo te biocidno aktivne snovi in so odobreni po postopku priglasitve, se bodo z dnem 5. 8. 2021 izbrisali iz registra biocidnih proizvodov za določeno/-e vrsto oziroma vrste proizvodov. Uporaba obstoječih zalog biocidnega proizvoda je dovoljena največ 18 mesecev po datumu sprejete odločitve o ne-odobritvi aktivnih snovi (do 5. 2. 2022).

Vlogo za spremembo aktivne snovi, kar se šteje za novo priglasitev, posredujte Uradu najmanj dva meseca pred rokom za odprodajo, če je bil določen zaradi zavrnitve odobritve obstoječe aktivne snovi.

Pozivamo vas, da preverite svoje biocidne proizvode tudi v povezavi s proizvajalcem/ dobaviteljem bicidnega proizvoda in po potrebi spremenite ime/na aktivne/ih snovi. Spremembe se sporočijo na izpolnjenem obrazcu za priglasitev biocidnega proizvoda, kjer se navedejo poleg trgovskega imena in priglasitelja le spremembe in dopolnitve. Vlogi se priložijo tudi dokazila, povezana z identiteto aktivne snovi ter ostala dokazila, povezana s spremembo, če še niso bila posredovana na Urad. V primeru spremembe aktivne snovi je potrebno posodobiti še etiketo in varnostni list za biocidni proizvod in ju posredovati na Urad takoj po prejemu spremembe s strani proizvajalca/dobavitelja BP.

V pomoč vam je zadnja sprememba Delegirane uredbe (EU) 2019/227 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 1062/2014 v zvezi z nekaterimi kombinacijami aktivnih snovi/vrst proizvodov