Skoči do osrednje vsebine

Objavljen popravek Javnega razpisa za sofinanciranje dnevnih oblik varstva in začasnih namestitev za starejše

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v petek, 2.10.2020 v Uradnem listu RS št.134/2020 objavilo popravek Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše (javni razpis). Skupna višina razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za obdobje od 2020 do 2023 ostaja enaka in znaša 21.521.490,00 evrov. Popravek se nanaša na dodajanje roka za oddajo vlog na Javni razpis.

Objavljen popravek Javnega razpisa prinaša nov skrajni rok za oddajo vloge na javni razpis, in sicer 16.11.2020. Odpiranje vlog za ta rok pa bo potekalo 20.11.2020 ob 10. uri v prostorih ministrstva. Vprašanja za dodatne informacije glede Javnega razpisa, lahko potencialni prijavitelji posredujejo na naslov gp.mddsz@gov.si do 31. 10. 2020 za skrajni rok.

Več informacij je objavljenih na spletni strani GOV.si.