Skoči do osrednje vsebine

Nova dopolnilna odločba ARSO za Slovenske železnice

ARSO je v novi odločbi Slovenskim železnicam (SŽ) spremenil izvajanje ukrepov za preprečevanje razširitve onesnaženja okolja po nesreči vlaka v Dolu pri Hrastovljah. Monitoring morajo SŽ izvajati glede na višino gladin podzemne vode v vrtinah.

SŽ morajo izvesti identifikacijo organskih spojin (scan) v primeru, da Rižanski vodovod Koper v razdelilnem jašku zazna vsebnost mineralnih olj, ki v povprečju meritev oz. v dveh zaporednih meritvah z »on-line« metodo presežejo 50 mikrogramov na liter. V kolikor scan pokaže prisotnost kerozina, mora povzročitelj v roku 24 ur izvesti vzorčenje na vrtinah V-3/19, R-11 in R-14, ki se nahajajo na območju napajalnega zaledja izvira.

SŽ morajo v primeru dviga gladine podzemne vode na vrtini V-3/19, nad koto 150 m n. m., najkasneje v roku 48 ur izvesti vzorčenje na vrtinah V-3/19, R-11 in R-14, ki se nahajajo na območju napajalnega zaledja izvira. Ob tem mora povzročitelj najkasneje v roku 48 ur tudi organoleptično spremljati stanje na vrtini P-21, Hrastoveljskem potoku in Piculiču.

SŽ morajo ARSO do 15. 4. 2021 predložiti poročilo o izvedenem monitoringu za obdobje od 1. 10. 2020 do 31. 3. 2021.

SŽ morajo ARSO do 31. 7. 2021 posredovati celovito poročilo o izvedenem monitoringu za celotno obdobje izvajanja monitoringa do vključno 30. 6. 2021.

Lokacije nesreče vlaka v Dolu pri Hrastovljah, vrtin, črpališč vode za Rižanski vodovod in izvira reke Rižane

Lokacije nesreče, vrtin, črpališč in izvira reke Rižane

Iskalnik