Skoči do osrednje vsebine

Zaključena je oddaja vlog za naložbe v pred industrijsko predelavo lesa

Vlagatelji so vloge lahko oddali do 30. septembra 2020. Oddanih je bilo 74 vlog v skupni vrednosti 3,3 milijonov evrov.

Javni razpis za operacijo "naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020" iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 za leto 2020 je bil objavljen 7. 8. 2020, vloge pa so lahko vlagatelji oddali do vključno 30. 9. 2020. Za ta namen je bilo razpisanih 4,5 milijonov evrov nepovratnih sredstev.

Na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja je bilo oddanih 74 vlog, v katerih so vlagatelji zaprosili za skupno 3,3 milijone evrov. Ker višina zaprošenih sredstev ne presega razpoložljivih sredstev, bodo vse popolne in ustrezne vloge, ki bodo presegle vstopni prag točk, določen v javnem razpis, odobrene. Izdaja odločb je predvidena v začetku leta 2021.

Predmet javnega razpisa so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev. Cilj razpisa je dodajanje vrednosti gozdarskim proizvodom.