Skoči do osrednje vsebine

Slovensko lesarstvo na pravi poti v boju proti podnebnim spremembam

Državni sekretar Simon Zajc se je udeležil otvoritve vseslovenske razstave Čar lesa v Novi Gorici, ki že 12. leto izpostavlja prednosti in različne možnosti rabe lesa. Regionalna pokritost lokalnih razstav spodbuja enakomeren razvoj lesarstva v vseh regijah in usmerjenost k večji izkoriščenosti lokalnih naravnih virov, kar sledi evropskim smernicam v boju proti podnebnim spremembam in pri prehodu v krožno gospodarstvo.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo si intenzivno prizadeva za razmah slovenske lesnopredelovalne industrije, ki jo podpira z različnimi aktivnostmi in ukrepi, sofinanciranjem projektov in zakonodajnimi spremembami. Izvajajo se tudi različni posveti in izobraževanja, s ciljem da bi do leta 2030 povečali predelavo lesa na 3 milijonov m3 letno.

Razstava sledi usmeritvam predsednice Evropske komisije

V uvodnem nagovoru je državni sekretar Simon Zajc predstavil pomen in potencial, ki ga ima les za razvoj domače, zelene industrije ter za prehod v podnebno nevtralno in krožno gospodarstvo. »Naša prizadevanja so v skladu z usmeritvami EU, saj je pomen lesa oziroma lesene gradnje pri boju proti podnebnim spremembam v svojem nedavnem govoru pred Evropskim parlamentom omenila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen«. Lesna industrija se tudi umešča v ključne strateške dokumente, med drugim je umeščena v novo Slovensko industrijsko strategijo 2021-2030 med področja zelenega razvoja.

Sledil je nagovor Danila-Antona Ranca, generalnega direktorja Direktorata za lesarstvo, ki tudi s tovrstnimi promocijskimi aktivnostmi želi opomniti, da se veriga v lesni industriji ne konča pri deski ali leseni plošči, temveč pri končnih izdelkih, ki predstavljajo največjo dodano vrednost. Opozoril je, da »les prepoznavamo kot material za industrijsko predelavo in ne kot energent". Pri tem je omenil multiplikativne učinke in opozoril na večji pomen, ki ga pridobi les kot surovina, če upoštevamo vse panoge, povezane z lesom, kot so lesna, pohištvena, celulozna, papirna industrija in druge povezane storitve. Zaradi velikega pomena, ki ga ima les pri zniževanju emisij toplogrednih plinov moramo »izkoristiti potencial, ki nam ga daje narava ter prepoznati les kot material prihodnosti«, je še povedal generalni direktor.

Število domačih lesenih izdelkov narašča

Darinka Kozinc iz Konzorcija lesarstva za Severno Primorsko regijo je izrazila zadovoljstvo, da narašča število domačih ustvarjalcev lesenih izdelkov. Goriška se je v preteklosti že ponašala z močno lesno industrijo - ta tradicija, bogate izkušnje, znanja in spretnosti obdelave masivnega lesa so torej dober temelj nadaljevanja tehničnih in oblikovalskih znanj, zlasti končnih lesenih izdelkov.

Razstavljeni leseni izdelki slovenskih proizvajalcev predstavljajo različne možnosti uporabe in oblikovanja lesa, saj so med njimi tako leseni stoli in igrala kot tudi obleke. Vsak izdelek je enotno označen z imenom izdelovalca, vrsto lesa, s količino CO2, ki jo izdelek prispeva k znižanju le-tega v ozračju ter z QR kodo s podatki o izdelovalcu.

Razstavo si lahko ogledate do 15. oktobra 2020, nato pa si jo boste lahko ogledali še v Mariboru, Slovenj Gradcu in Ljubljani.