Skoči do osrednje vsebine

Nadomestne volitve v svet Krajevne skupnosti Steklarna

V skladu s 23. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji objavljamo število volilnih upravičencev v Občini Hrastnik, Krajevni skupnosti Steklarna.

Občina Hrastnik je razpisala nadomestne volitve v svet Krajevne skupnosti Steklarna. Za dan, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, je določen 1. oktober 2020, volitve pa bodo v nedeljo, 6. decembra 2020.

Ime občine Ime volilne enote lokalnega volišča Šifra in ime lokalnega volišča Število
Hrastnik 01 - VOLILNA ENOTA 1 009 - prostori VEČNAMENSKEGA OBJEKTA, PODKRAJ 91a 496