Skoči do osrednje vsebine

Dela na pregradi na vodotoku Belca

Izvajanje del na pregradi pod podorom na vodotoku Belca se je pričelo konec letošnjega avgusta. Ta obsegajo ureditev zaplavne pregrade z nasipom. Pregradni objekt bo hkrati z ukrepi na podoru bistveno pripomogel k večji varnosti območja naselja Belca.

Na sliki dela na pregradi

Dela na pregradi | Avtor Urban Ilc

Dela na pregradi pod podorom na Belci morajo biti po izvedbeni pogodbi zaključena do konca novembra 2020, v kolikor bo jesen vremensko in hidrološko ugodna in glede na prizadevnost izvajalca, pa verjetno še prej.

Po zaključku sanacije in nadgradnje pregradnega objekta se načrtuje tudi stabilizacija oz. zagotavljanje ustrezne pretočnosti struge vodotoka Belca dolvodno do sotočja s Savo Dolinko.