Skoči do osrednje vsebine

Uprava sodelovala na zaključni konferenci projekta Skillhubs

Pod organizacijskim vodstvom Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje je v sredo, 30. septembra 2020, na Rakovniku pri Šentrupertu potekala zaključna konferenca SkillHubs.

Udeležence zaključne konference je uvodoma nagovoril generalni direktor Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij mag. Bojan Majcen, ki je izpostavil področje izobraževanja in dela kot pomembna temelja postpenalne obravnave zaprtih oseb. Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje se je zahvalil za dolgoletno uspešno in tvorno sodelovanje ter poudaril, da tudi skupaj z njimi pomagamo posameznikom in jih usmerjamo na pravo pot.

Na zaključni konferenci je bil  v sodelovanju s CIK Trebnje, Upravo za izvrševanje kazenskih sankcij in Andragoškim centrom Slovenije predstavljen slovenski zaporski sistem in izzivi, s katerimi se ta vsakodnevno srečuje, izobraževalne aktivnosti v slovenskih zaporih, novi model SkillHubs ter pilotna izvedba modela v Sloveniji, ki je potekala v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob.

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje skrbi za implementacijo tujih dobrih praks, ki spodbujajo razvoj inovativnih učnih okolij z najsodobnejšimi digitalnimi orodji in rešitvami. S partnerji iz 7 držav v Erasmus+ projektu Transnational prison up-skilling guidance and training model »SkillHubs« so razvili nov model usposabljanja in svetovanja za izboljšanje temeljnih kompetenc obsojencev.

Model »SkillHubs« bo po ocenah znatno izboljšal sistem izobraževanja v zaporih, saj zagotavlja učinkovitejša orodja za ocenjevanje spretnosti obsojencev, obravnava njihove dejanske izobraževalne potrebe in omogoča prilagojene možnosti učenja za vsakega posameznika.

Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij pozdravlja nove pobude in projekte, ki prispevajo k izboljšanju sistema izobraževanja v zaporih. Pomemben sistemski korak na tem področju je bil storjen že v letu 2016, ko smo pričeli z izvajanjem projekta »Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb«, sofinanciranim iz Evropskega socialnega sklada. Projekt zaprtim med prestajanjem kazni omogoča pridobitev znanj in kompetenc za lažjo vključitev na trg dela po prestani kazni.