Skoči do osrednje vsebine

Podaljšanje roka za javno obravnavo osnutka novega Zakona o elektronskih komunikacijah do 31. oktobra 2020

Ministrstvo za javno upravo je 28. avgusta 2020 v javno obravnavo predložilo osnutek novega Zakona o elektronskih komunikacijah. Zainteresirana javnost je bila pozvana, da svoje predloge in pripombe posreduje do 15. oktobra 2020. Na predlog zainteresiranih deležnikov rok za posredovanje prispevkov podaljšujemo do 31. oktobra 2020.

Poglavitni namen priprave novega zakona je prenos Direktive 2018/1972/EU, ki spreminja obstoječ regulativni okvir za področje elektronskih komunikacij, v pravni red Republike Slovenije. Predlagane rešitve stremijo k učinkovitejši uporabi radiofrekvenčnega spektra, spodbujanju investicij v visokozmogljiva in visokokakovostna omrežja, zagotavljanju varnosti omrežij in storitev, zaščiti potrošnikov in izboljšanemu dostopu do storitev ter varovanju življenj prek dostopa do številk za komunikacije v sili. V okviru univerzalne storitve se zagotavlja prenosno hitrost, ki omogoča uporabo širokega nabora storitev, kot so na primer eUprava, spletno bančništvo in videoklici. Hkrati se izboljšuje zakonsko ureditev v delu, ko gre za nacionalne določbe, ali pa je možno zagotoviti jasnejši in primernejši način prenosa sekundarne zakonodaje EU.

Objavljen osnutek zakona na E-demokraciji