Skoči do osrednje vsebine

Ministrica Kozlovič se je seznanila s predlogi otrok k osnutku zakona o hiši za otroke

Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič se je danes, 30. septembra 2020, udeležila sestanka s predstavniki otrok, ki so predstavili njihove predloge k osnutku Zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v Hiši za otroke. Gre za projekt Sodelovanje mladostnikov pri oblikovanju omenjenega zakona, v katerem so sodelovali 104 otroci, stari med 13 in 17 let.

Svet Evrope na področju otrokovih pravic posebno težo daje participaciji otrok, ki je tudi eno temeljnih načel Konvencije ZN o otrokovih pravicah. Da bi sledili navedenemu načelu, smo v postopku priprave in usklajevanja Zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v Hiši za otroke organizirali posvetovanja z otroki glede predlaganih rešitev v zakonu po metodi fokusnih skupin. Gre za prvo sistematično vključevanja otrok v postopek priprave in usklajevanja zakonodaje, ki se nanaša na njih, v Sloveniji. Posvetovanja z otroki so bila organizirana v okviru Skupnega projekta Generalnega direktorata Evropske komisije za podporo strukturnim reformam in Sveta Evrope za podporo pri izvedbi modela Barnahus v Sloveniji – druga faza (2019–2021). Za izvajalca je Svet Evrope izbral nevladno organizacijo Združenje za MOČ.

Na današnjem srečanju so predstavniki otrok ministrici Lilijani Kozlovič predali zbrane predloge otrok k osnutku zakona. Hiša za otroke je vodilni evropski model otrokom prijaznega multidisciplinarnega in medgeneracijskega odziva na spolno izkoriščanje in zlorabo otrok. Predstavniki otrok so podprli predlog rešitve, da so vse storitve zagotovljene na enem mestu, saj lahko na tak način otrokom – žrtvam nudimo celostno pomoč. Tako se predstavnikom otrok zdi pomembno, da vnaprej pridobijo zadostne informacije o storitvah v hiši za otroke in da ​​sodelujejo pri načrtovanju psihosocialne pomoči. Poudarili so, da mora biti ena oseba v hiši v stalnem stiku z otrokom in ji mora vseskozi nuditi ustrezno podporo.

Ministrica Kozlovič se je za posredovane predloge predstavnikom otrok zahvalila in poudarila pomen sodelovanja mladih že v postopku priprave zakonodaje. »Veseli me, da smo na našem ministrstvu ravno v mojem mandatu naredili prvi korak k temu, da v postopek priprave zakonodaje že v izhodišču vključimo tudi mlade, ki jih zakon zadeva. Če se hočemo aktivno potegovati za naše pravice, jih moramo najprej poznati. In na področju otrok oziroma mladoletnih je ena pomembna pravica, za katero so se države dogovorile na svetovni ravni, tudi pravica biti slišan. Države bi morale vsem otrokom omogočiti, da svobodno izpovedo svoje mnenje o zadevah, ki se jih tičejo,« je poudarila ministrica in zagotovila, da bomo predloge otrok v ministrstvu skrbno preučili in jih v čim večji meri tudi skušali upoštevati pri pripravi zakonodaje. Otrokom je v spomin na srečanje podarila izvod slovenske Ustave v stripu za lažji začetek na poti aktivnega državljanstva.