Skoči do osrednje vsebine

Arhiv Republike Slovenije je prejel naziv Invalidom prijazno podjetje

Arhiv Republike Slovenije je 29. septembra 2020 v okviru REHA dnevov v Portorožu prejel nagrado za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov za leto 2019 in pravico do uporabe naziva Invalidom prijazno podjetje.

Prejemnik naziva Invalidom prijazno podjetje

Invalidnost ne sme biti ovira, da posameznik ne bi mogel uresničevati svojih potencialov in spoznati svoje preteklosti ter slovenske kulturne dediščine, ki jo hranimo v javnih arhivih. To vodilo nas vzpodbuja k delovanju v prid vključujoči družbi tako pri prepoznanju preprek, ki predstavnikom ranljivih skupin onemogočajo enake možnosti pri zaposlovanju, kot tudi dostopnosti slovenske kulturne dediščine. Dostopnost uresničujemo zlasti v okviru projekta vzpostavitve slovenskega javnega elektronskega arhiva (e-ARH.si: ESS 2016-2020), v okviru katerega si prizadevamo, da bi slovenska arhivska kulturna dediščina bila dostopna vsem uporabnikom neglede na njihove zmožnosti.

Prizadevanja Arhiva Republike Slovenije so prepoznali tudi deležniki na področju zaposlovanja invalidov. 29. septembra 2020 je Arhiv Republike Slovenije v okviru "Dnevov poklicne in zaposlitvene rehabilitacije - REHA dnevi" v Portorožu prejel nagrado za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov za leto 2019 in pravico do uporabe naziva Invalidom prijazno podjetje. Nagrado in listino je direktorju arhiva dr. Bojanu Cvelfarju izročil minister za delo družino in socialne zadeve Janez Cigler Kralj.

Zavedamo se svoje družbene vloge in odgovornosti pri iskanju rešitev jutrišnjega dne, pomena odpravljanja fizičnih in psihosocialnih preprek, spodbujanja zaposlovanja invalidov, kot tudi postavljanja dobrega zgleda drugim institucijam na področju varovanja kulturne dediščine.